Skip to content Skip to footer

Youth Here: Democracy Now 

LSU, Regeringskansliet och MUCF åker till Demokrati festivalen och delta i kampanjen “Democracy Here” i Strasbourg frankrike, och kommer att vara där undert det som kallas Youth Action Week från den 27 till den 2 juli. 

Europarådets ungdomsavdelning har lanserar en uppmaning för att man ska delta på deras flaggskepps event Youth Action Week”. Evenemanget anordnas under stöd av det irländska ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté och i partnerskap med staden Strasbourg

Till detta event kommer aktivister, det civila samhället, medlemsstaterna och partners inom ungdomssektorn för att stärka ungdomars kampanjen 

Detta event syftar till att värna om demokratin och stödja ungdomars meningsfulla deltagande i demokratiska processer och institutioner. Och fira 50-årsjubileet av Europarådets ungdomssektor.

Mål

– Att diskutera och fördjupa förståelsen för dagens utmaningar och     attacker mot demokrati och deras inverkan på ungdomar och samhället

– Att utforma och planera insatser, i ungdoms kampanjen med fokus på främjande av demokrati, meningsfullt ungdomsdeltagande och digitalisering

 – Att fira Europarådets femtio år av ungdomssektorn och reflektera över dess relevans för ungdomar, ungdomspolitik och Europarådets uppdrag för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen

–  Att ge en fart till gemensamma åtgärder och samarbete inom Democracy Here

Resultatet från veckan kommer att föras vidare som uppmaningar och förslag  på lokal, nationell och internationell nivå. För mer info klicka på länken nedan

https://www.coe.int/en/web/democracy-here-now/-/youth-here-democracy-now-apply-now-to-take-part-in-the-council-of-europe-youth-action-week-strasbourg-27-june-2-july-2022-dl-19-may-2022-11am-cet-

Youth Here: Democracy Now  - SESUS