Skip to content Skip to footer

Anmälan till årsmötet

På denna sida kan er medlemsförening anmäla er representant till årsmötet

Vänligen använd formuläret nedan för att anmäla den person som ni önskar skicka som representant för er medlemsförening till SESUS årsmöte 2024.

Årsmötet kommer hållas den 31:a juli klockan 20.00.

Då årsmötet sker över den digitalt mötesplattformen Discord, därav behöver representanten ha tillgång till mikrofon, högtalare/hörlurar för att kunna fullt ut på mötet. Anmäld deltagare kommer få en inbjudningslänk via email.

All dokumentation kommer vara tillgänglig minst en vecka innan mötet. Fattas viss dokumentation beror detta på att dessa ännu inte är färdigställda.


Möteshandlingar
Stadgar
Bokslut 2023
Bokslut 2023 samt revisionsberättelse (signerad)
Verksamhetsberättelse 2023-2024 – Budget och verksamhetsplan för 2024

Motioner och förslag
Förslag styrelse
Förslag valberedning
Förslag revisor
Motion medlemsavgift

Vid anmälan erhåller ni en bekräftelse inom två arbetsdagar. Får ni ej denna vänligen återkom till info@sesus.se så er anmälan kan bekräftas.

  Din förening eller organisationens namn (obligatorisk)

  Representantens för- och efternamn

  Representantens epostadress

  Representantens telefonnummer

  Representantens roll i föreningen/organisationen

  Övrigt