Skip to content Skip to footer

SESUS

Om oss

Vad är SESUS?

SESUS är Sveriges största ungdomsorganisation för medlemmar på högskolor och universitet. Vi är en organisation som är religiöst och partipolitiskt oberoende, vars syfte är att stötta demokratiska studentorganisationer kopplade till Sveriges lärosäten.

Våra medlemsföreningar är generellt inriktade mot verksamheter inom studentlivet, utbildning och fritid vid Sveriges största lärosäten.

SESUS har idag cirka 72 000 medlemmar (2021) fördelat på 50 st anslutna föreningar (2022) som finns från Skåne i söder till Västerbotten i norr.

Våra medlemsföreningarna driver sin verksamhet på egna villkor, och där av kan verksamheten och syftet mellan dem skilja sig markant.

Aktiviteterna som våra medlemsföreningar genomför kan innefattar allt från utbildningsbevakning, utbyten, föreläsningar, arbetsmarknadsdagar till teateruppsättningar.

Vad är vårt syfte?


Att vara med i SESUS ger studentorganisationer flera fördelar. Från att kunna ansöka om projektbidrag, materialutlåning, till ett årsbidrag. Många fördelar kan man ta del ut av, men varför erbjuds detta till de studentorganisationer som ansluter sig till oss? 

Vi gör detta för att värna om det som vi inte får ta för givet. Vår demokrati. 

Vi är av tron att genom att stötta och uppmuntra det arbete som studentorganisationer gör runt om i landet kommer allt fler studenter att ansluta sig till en studentorganisation och vara en del ut av ett demokratisk sammanhang. 

Vi på SESUS strävar efter att så många unga studenter ska var en del ut av det demokratiska sammanhanget där man får lära sig om den viktigaste delen av svensk kultur

Team of business people
Ta en titt

Hur stödjer vi er?

Vi stötta bland annat våra medlemsföreningar med hjälp av flertalet tjänster. Med syftet att ge möjlighet att utveckla sin organisation, men även ge stöd till sina medlemmar för att skapa en meningsfull studietid.

I dagsläget tillhandahåller vi följande tjänster för anslutna och godkända föreningar:

Hur styrs förbundet?

SESUS högsta beslutande utskott är förbundsstyrelsen. I dagsläget består av fyra personer i åldrarna 22 till 36 år. Styrelsen har en medelålder på ca 25 år. Deras arbete är att övervaka och styra verksamheten under perioden mellan årsmöten.

På senaste årsmötet så valdes Simon Ulander, Mia Westergaard, Mikael Tang, och Patrik Schilling in i styrelsen. De flesta i styrelsen är, eller har varit, aktiva inom de olika föreningarna som är anslutna till riksförbundet.

Styrelsen har till sin hjälp ett kansli som idag består av tre personer som arbetar med föreningsadministration, projekt och årsbidragshantering. Samt hanterar materialutlåning och kommunikation. Där till stödjer kansiet styrelsen med planering och administration av förbundets egna projekt.

0k+
Studenter hjälpte till

Sedan starten så har över 335 000 studenter genom förbundets medlemsföreningar tagit del av stöd eller deltagit i de aktiviteter som anordnats.

0+
Föreningar

Vi har ett stort antal medlemsföreningar med verksamhet som varierar från psykologi till ekonomi.

0k+
Medlemmar

Stort antal aktiva medlemmar som är fördelade mellan våra olika medlemsorganisationer.

Vill din organisation ansluta sig?

Är er organisationer intresserad av att ansluta er till oss och har frågor om hur man ansluter sig eller vilket stöd man kan ta del av. Hör gärna av er till vårt kansliet för att få mer information.

Kansliets post- och besöksadress

SESUS
Surbunnsgatan 32
113 48 Stockholm,
Sweden

info@sesus.se

SESUS © 2024. All Rights Reserved.