Vad är SESUS

SESUS är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt oberoende som stödjer student, utbildning och fritidsföreningar. Vårt fokus är personer som är under 26 år gamla, men alla är välkomna. Vi har idag cirka 40 000 medlemmar.

Våra 42 st anslutna föreningar (2021) finns från Skåne i söder till Västerbotten i norr. Föreningarna driver sin verksamhet på egna villkor och där av kan verksamheterna mellan föreningarna skilja sig åt markant. Aktiviteterna som föreningarna genomför kan innefattar allt från föreläsningar, teateruppsättningar, LAN, utbildningsbevakning till något så enklare som en filmkväll för medlemmarna.

Hur stöttar vi föreningarna

Vår uppgift är att stötta föreningarna med hjälp av de tjänster vi tillhandahåller samt att agera bollplank där vi kan hjälpa föreningen att t.ex. utveckla en idé till ett projekt. Vi ser även väldigt positivt på samarbeten mellan anslutna föreningar för att skapa synergieffekter och dela med sig av sin kunskap och energi.

I dagsläget tillhandahåller vi följande tjänster för anslutna och godkända föreningar:

Vänligen hör av er om ni har några frågor och ta gärna en titt på vad för krav vi har på anslutna föreningar för att de ska kunna ta del av våra tjänster. Ett tips kan vara att ta en titt på våran Vanligt ställda frågor-sektion som ni även når i menyn ovan under knappen Support.

Hur drivs riksförbundet framåt

I SESUS finns det en styrelse som i dagsläget består av fyra personer i åldrarna 22 till 36 år gamla med en medelålder på ca 25 år. Deras arbete är att övervaka och driva verksamheten framåt under perioden mellan årsmöten. Detta kan innefatta uppgifter som att se över så att budgeten hålls, godkänna projektbidrag som föreningar vill göra eller planera inför ett evenemang.

På årsmötet i augusti i år så valdes Simon Ulander, Mia Westergaard, Mikael Tang, och Patrik Schilling in i styrelsen. De flesta i styrelsen är eller har varit aktiva inom de olika föreningarna som är anslutna till riksförbundet men några nya personer är också med som brinner för lära sig mer. Vill ni ha kontakt med styrelsen kan ni besöka vår kontaktsida där det finns ett kontaktformulär som ni kan nå styrelsen genom.

Intresserade att vara delaktig?

Är du intresserad av att arbeta ideellt inom riksförbundet, sitta i styrelsen eller driva ett eget projekt så rekommenderar vi att ni hör av er till kansliet för att få mer information. Du kan nå dem genom att besöka följande sida eller kontakta valberedningen på valberedningen [at] sesus [punkt] se.