Senaste nyheterna

Ny hemsida och begränsad service

Under de kommande månaderna kommer vi genomföra arbetet med att byta ut den nu över 10 år gamla hemsidan. Under årens lopp har stödet för det tema och de plugins vi använder för hålla hemsidan igång ty…

Implementering av memlist

Med början av implementeringen av memlist så kommer en del felaktig information eventuellt dyka upp på våra undersidor och evenemangslistor. Detta beror på att vi testar funktionaliteten och då sker de…

Vi växer med fler nya organisationer

Det har varit intensivt på kansliet den senaste tiden då vi fått flera ansökningar om föreningsanslutningar. Efter genomgång och styrelsebeslut så har följande föreningar anslutit sig under slutet av 2…

Två nya medlemsorganisationer

Vi har även i år sett en stor tillsträmning av student och utbildningskopplade organisationer som valt att ansluta sig till SESUS. Under måndagens styrelsemöte så godkände styrelsen två organisationer …

Vi välkomnar nyanslutna föreningar

Vi har en stor mängd föreningar som visat intresse att ansluta sig till SESUS och styrelsen och kansliet välkomnar nu de senaste tillskotten som anslutna från och med 1:a oktober 2020: Handelshögskolan…

Bidrag utbetalat

I dagarna har det årliga bidraget betalats ut till anslutna medlemsföreningar. I år har över 1.5 miljoner delats ut i årsbidrag till anslutna medlemsföreningar i form av direkt stöd och materialinköp. …

Gemensam inköpstjänst

Genom dialog med flertalet anslutna medlemsföreningar så har det uttryckts att många studentföreningar genomför varje år liknande inköp. Kostnadsänkningar och andra fördelar skulle kunna uppnås om man …

Kommande evenemang