Senaste nyheterna

Stipendium

En möjlighet man har hos SESUS är att söka stöd för att ge ett stipendium. Via detta stipendium har ni möjligheten att visa en eller flera av era medlemmar uppskattning för deras hårda arbete.  Detta k…

Nya ansökningsperiod öppnad

Du som medlemsförening har ni möjlighet att ansöka om projektstöd för ditt nyskapande projekt. Vi kommer fördela ut 250 000 kronor till en eller flera ansökningar som har en projektprofil som möjliggör…

Bidragsutbetalning till medlemsföreningar

I veckorna har ca två miljoner kronor delats ut i årsbidrag till anslutna medlemsföreningar. Detta bidrag är en del av de stöd som vi årligen delar ut. Där bland annat projektstöd, materialutlåning och…

Årsmöte 2021

Styrelsen har utlyst att årsmötet för SESUS riksförbund kommer att hållas söndagen den 8:e augusti kl 12.00. Mötet kommer ske genom kommunikationsmjukvaran Discord. Föreningar behöver meddela en vecka …

Ny hemsida och begränsad service

Under de kommande månaderna kommer vi genomföra arbetet med att byta ut den nu över 10 år gamla hemsidan. Under årens lopp har stödet för det tema och de plugins vi använder för hålla hemsidan igång ty…

Implementering av memlist

Med början av implementeringen av memlist så kommer en del felaktig information eventuellt dyka upp på våra undersidor och evenemangslistor. Detta beror på att vi testar funktionaliteten och då sker de…

Kommande evenemang