Skip to content Skip to footer

Årsbidrag till medlemsföreningar

STöd till anslutna föreningar

Årsbidraget delas ut till medlemsföreningar

Anslutna föreningar erhåller ett ekonomiskt stöd som baseras på det exakta medlemsantalet som medlemsföreningen har i åldrarna 6-25 år.

Bidraget betalas automatiskt ut efter att föreningens årliga inlämning godkänts.

Bidragsnivåer

En vanligt förekommande fråga är hur stort bidrag man som ansluten förening kan erhålla. Denna nivå sätts ut efter flera olika faktorer:

1. Regeringens bidragsbeslut
2. Er förenings medlemsantal
3. Totala medlemsantalet i SESUS
4. Godkänd budget för årsbidrag i SESUS

För att få en uppskattning för budgetering, kontakta gärna vårt kansli för vidare information.

Utbetalningsperiod

Årsbidraget betalas ut i en klumpsumma under sommarmånaderna. Undantag kan göras så att en medlemsförening kan erhålla delar eller hela bidraget tidigare.

Behöver föreningen använda detta undantag ombeds dem att ta kontakt med kansliet senast två veckor innan bidraget behövs.

Nya föreningar

En nyansluten förening erhåller normalt sett inte fullt bidrag första helåret man är ansluten.

Medlemsbidraget blir halverat och upp till en maxnivå som beror på hur många andra nyanslutningar som skett under året.

Generellt är den maximala summan för en förening 100 000 kr under första hela medlemsåret men summan kan påverkas av hur många andra nyanslutningar som skett i SESUS.

Det är först under andra helåret som man har möjlighet till full ekonomiskt stöd baserat på sitt medlemsantal.

redo att gå med?

Anslut din förening

Medlemsbidrag - SESUS