Bidrag för medlemmarna till lokalföreningarna

Anslutna föreningar erhåller ett ekonomiskt stöd som baseras på det exakta medlemsantalet som lokalföreningen har i åldrarna 6-25 år.

Bidraget betalas automatiskt ut efter att föreningarnas årliga inlämningen godkänts. Riksförbundet får genom denna inlämning ta del av b.la. medlemsregistret och utifrån denna beräknas medlemsunderlaget samt verifieras. Detta underlag skickas sedan till lokalföreningen för bekräftelse. Uppstår inga ändringar baseras det ekonomiska stödet på medlemsantalet i detta underlag. Lokalföreningen behöver alltså inte ansöka om detta stöd.

Små lokalföreningar

Om en lokalförening inte når upp till 1 000 kr i ersättning pga lågt medlemsantal, erhåller föreningen 1 000 kr som minimistöd (2016).

Utbetalningsperiod

Medlemsbidraget betalas ut i en klumpsumma under juli/augusti månad. Undantag kan göras så att en lokalförening kan erhålla delar eller hela bidraget tidigare. Behöver föreningen använda detta undantag ombeds dem att ta kontakt med kansliet senast två veckor innan bidraget behövs.

Nya föreningar

En nyansluten förening erhåller normalt sett inte fullt bidrag första helåret man är ansluten. Medlemsbidraget blir halverat och upp till en maxnivå som beror på hur många nyanslutningar som skett under året. Generellt är den maximala summan för en stor förening 100 000 kr under första året men summan kan påverkas av hur många nyanslutningar som skett. Det är först under andra året som man har möjlighet till full ekonomiskt stöd.

Anslut din förening