Skip to content Skip to footer

Vanligt ställda frågor

Som privatperson kan du inte direkt bli medlem i riksförbundet SESUS utan du måste bli medlem i någon av våra medlemsföreningar. En lista över de medlemsföreningar som är anslutna till oss kan du hitta här.

Vi har inget ålderskrav, dock är vår verksamhet fokuserad mot ungdomar i åldern 6-25. Varje enskild medlemsförening kan ha sina egna ålderskrav, ta gärna denna fråga med den medlemsförening du önskar ansluta dig till.

Vänligen besök vår ansökningssida här för att göra en intresseanmälan.

Medlemsantalet varierar då medlemsföreningarna medlemsantal ofta ändras från år till år. Totalen för 2021 års är ca 60 000 medlemmar fördelade på ca 50 medlemsföreningar. Ta gärna kontakt med vårt kansli om du vill ha en mer exakt siffra.

Våra medlemsföreningar finns utspridda runt om Sverige, från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Riksförbundets är dock placerat i Stockholm

Vi tillhandahåller flera olika tjänster, bland annat ett årsbidrag som beror på er förenings medlemsantal i åldrarna 6-25. Utöver detta kan medlemsföreningar ansöka om projektstöd. Ta gärna kontakt med kansliet för mer information.

Vanligen besök följande sida för läsa mer om riksförbundet och hur vi kan stötta er förening.

Anslutna föreningar

Föreningen behöver bedriva en demokratisk verksamhet som har regelbunden verksamhet.

Årligen behöver föreningarna lämna in:

1. Stadgar (om uppdaterade från tidigare års ansökan)
2. Verksamhetsberättelse som är justerad (dvs underskriven)
3. Årsmötesprotokoll som är justerat
4. Medlemsregister
5. Möjliggöra kvittounderlag eller assistera i stickprover av medlemmarna

Dessa underlag ligger som grund för att erhålla årsbidraget och ta del av våra tjänster.

Föreningarna lämnar in de underlag som riksförbundet eftersöker. Dessa består av:
1. Stadgar (om uppdaterade från tidigare års ansökan)
2. Verksamhetsberättelse som är justerad (dvs underskriven)
3. Årsmötesprotokoll som är justerat
4. Medlemsregister

När dessa blivit inlämnade genomförs en granskning där vi kontrollerar att medlemsföreningen uppfyller legitimitet- och demokratikraven.

Vi sammanställer medlemsantalet i flera olika ålderskategorier och gör även stickprov av medlemmarna för att bekräfta att medlemslistan stämmer överens med verkligheten.

När medlemsregistret är sammanräknat och bekräftat på vår sida, skickar vi en kontrolluppgift till föreningen i fråga som har möjligheten att godkänna vår uträkning eller överklaga.

Vår granskning presenteras för vår auktoriserade revisor, som i sin tur granskar bland annat vår granskning och även gör egna stickprover.

Efter denna process är klar och allt är godkänt ges föreningen tillgång till våra tjänster.

Har ni frågor gällande denna processen hör av er till kansliet.

Genom att vara inloggad i SESUS medlemssystem får man tillgång till möjligheten att göra projektansökningar och låna material.

Årsbidraget är något som fördelas ut per automatik efter inlämnat material som sker en gång per år.

Evenemangen läggs upp av riksförbundets kansli, men är du en medlemsförening som vill meddela om en aktivitet ni kommrer genomföra vänligen kontakta oss så ser vi till att informationen kommer ut i kalendern

Ni får skicka in ett skriftlig dokument där ni meddelar att ni önskar utträde, vanligtvis ett protokoll där detta beslut har tagits.

Detta skall skickas till kansliets postadress och vara underskrivet av styrelsens firmatecknare. 

FAQ - SESUS