Skip to content Skip to footer

Projektbidrag

Vi har en idé

Vi har en idé!

Alla anslutna föreningar har möjlighet att ansöka om projektbidrag. Projektbidragets mål är att främst främja verksamhet som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet.

Projekt kan t.ex. gälla inköp av utrustning för att möjliggöra en ny typ av aktivitet eller att ta in en föreläsare för att vidareutbilda era medlemmar.

Vanligt förekommande projektansökningar är för:

För att veta hur man göt en projekt anökan gå in på följande guide Nytt sätt att söka projektbidrag – SESUS

Anslut din förening

Behöver ni stöd för ett projekt?

För att ansöka om bidrag behöver ni vara en medlemsförening och ansöka via SESUS medlemssystem.