Vi har en idé!

Alla anslutna föreningar har möjlighet att ansöka om projektbidrag. Projektbidragets mål är att främst främja verksamhet som ligger utanför föreningens den ordinarie verksamheten.

Projekt kan t.ex. gälla inköp av utrustning för att möjliggöra en ny typ av aktivitet eller att ta in en föreläsare för att vidareutbilda era medlemmar. Vanligt förekommande projektansökningar är för:

  • Utbildningar/Föreläsare
  • Resekostnader till ett evenemang
  • Kostnader för att utföra ett evenemang

För att ansöka om projektbidrag som ansluten förening behöver ni vänligen logga in i SESUS medlemsportal, välj sedan meny kategorin Medlem -> Ansökan om projektstöd.