Skip to content Skip to footer

Nytt sätt att söka projektbidrag

Projektbidraget är en förmån som våra medlemsföreningar kan använda sig av för att driva ett nyskapande projekt för sin förening. Målet är att ge föreningen möjligheten att våga satsa på ny typ av verksamhet eller aktiviteter som eventuellt inte ligger inom den beslutade budgeten för året.

Från och med 15:e maj 2022 kommer projektansökningar ske via vårt medlemssystem. Detta innebär att man behöver logga in på samma sätt som ni gjort för att genomföra årsinlämningen via sesus.memlist.se/ml-login. Där kommer ni nu mötas av en ny meny som heter Bidrag.

  1. Besök “Bidragssektionen” och klicka på “Ny bidragsansökan”

2. Välj namn för ansökan, och be en beskrivande text för det nyskapande projektet samt sätt när projektet skall startas.

3. Skapa en första budgetgrupp genom att klicka på “Skapa ny budgetgrupp”. Där efter fyll i vad den första gruppen skall användas till, t.ex. Resa. Fyll sedan i summan som budgeteras för denna post.

4. När ni fyllt i all information kan ni spara ansökan.

5. Ser ansökan korrekt ut kan ni nu skicka ansökan till oss för handläggning. När detta gjort så ändras status för ansökan till just Handläggs.

6. Nu kan ni invänta svar från oss om att ansökan blir godkänd eller nekad.

7. Blir ansökan godkänd kommer ni få bidraget utbetalat till det registrerade kontot för er förening.

8. När ert projekts startdatum har passerats öppnas ansökan för inlämning av underlag i form av en projektberättelse samt den summa som har förbrukats i projektet. Dessa underlag kommer sedan granskas av oss för sedan ge ett slutgodkännande för inlämningen.

Har ni frågor kring hur projektbidrag, vänligen kontakta vårt kansli.

Nytt sätt att söka projektbidrag - SESUS