Skip to content Skip to footer

Stipendium för medlemmar

SESUS styrelse vill härmed annonsera ut möjligheter för medlemsorganisationerna att ansöka om intresset att dela ut ett stipendium till en eller flera medlemmar i er organisation som ni anser har utmärkt sig.

SESUS har budgeterat en pott på 50 000 kr som ska fördelas ut till alla intresserade organisationer som önskar delta i detta erbjudande.

Först i kvarn
Stipendiestödet kommer fördelas till 10 st föreningar, upp till ett belopp 5 000 kronor per medlemsorganisation. Ansökningarna hanteras i turordning, och de första 10 st som ansöker kommer tilldelas bidraget.

Hur anmäler vi intresset?
Skicka ett mail till vår föreningsadministratör på info@sesus.se och meddela ert intresse. Tänk på att stipendiet skall delas ut innan årsskiftet. Kom ihåg att meddela under vilka premisser ni önskar dela ut stipendiet, t.ex. mesta aktiva medlemmen.

Hur stort blir stipendiet?
Detta bidrag kommer att delas ut jämnt fördelat bland de medlemsorganisationer som visar intresse ur den budgeterade potten som tilldelats för denna aktivitet. Det betyder att maximalt 5 000 kr per förening kommer delas ut.

Vilka villkor föreligger kring stipendierna
Stipendiet och reglerna kring vilka som ska få ta del av detta i er organisation bestämmer ni själv. Ni behöver dock redovisa för oss vilka som erhållit detta stipendium, summa och varför. Vi ser också gärna att ni delar med er av video eller foto på vinnarna.

Stipendium för medlemmar - SESUS