Skip to content Skip to footer

Medlemsföreningar

anslutna organisationer i sesus

Våra medlemsföreningar består främst av studentkårer, nationer, ämnesföreningar och intresseföreningar kopplade till svenska lärosäten.

Nedan listas våra medlemsorganisationerna

Blekingska nationen Lund

Consensus

EHVS – Ekonomihögskolans studentkår

EHVS står för Ekonomihögskolans i Växjö studentförening och är en partipolitiskt obunden studentorganisation. EHVS bildades 1994 genom en sammanslagning av tre mindre ekonomföreningar och har verkat i sin nuvarande anda sedan dess. Tradition är ett ord som genomsyrar föreningen EHVS och många av våra evenemang har sina
rötter från 1980-talet då de olika föreningarna startades upp.

Filmiska Föreningen Örebro

Föreningen för Utvecklingsfrågor i Jönköping

Vi är Föreningen För Utvecklingsfrågor (FUF), en studentförening med fokus på att engagera studenter i den globala utvecklingsdebatten.

Föreningen Lärarstudenterna

Föreningen Lärarstudenterna, även känt som LäS, är föreningen för dig som läser en lärarutbildning, pedagogik eller didaktik på Stockholms Universitet. Vi är den enda föreningen på SU som ordnar aktiviteter specifikt för dig som är lärarstudent eller läser annat utbildningsvetenskapligt ämne.

GladSpexarna

Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger.

Göteborgs Nation

Handelshögskolans Studentkår i Stockholm

Studentkåren vid Handelshögskolan i Stockholm (SASSE) startades 1909, samma år som högskolan grundades och de första 110 studenterna skrevs in. 

Handelshögskola med primärt privat finansiering, som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Cirka 2 000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och masternivå.

Hallandsspexet

Hallandsspexet grundades 2008 med föreställningen Aladdin. Sedan dess har spexet belönats med flera priser på lundaspexens egna prisgala ”En gång till”: Bästa lundensiska humor (Tomtefara, 2010), Bästa framförande (Astrid Lindgren, 2012), Bästa koreografi (Cupido, 2013), Roligaste framförande (John Blund, 2015) och Bästa koreografi (Spexet om ringen, 2016 & Utvandrarna, 2018).Spexet har uppsättning varje höst. Vi övar, spikar, sjunger och syr på vår kära Hallands nation för att sedan framföra vårt verk på Stenkrossen i Lund.

Hallands Nation Lund

Hallands Nation har till syfte att vara en mötesplats för studenter vid Lunds Universitet. Nationen ska getillgång till en bred social verksamhet som förhöjer helhetsupplevelsen vid sidan av studierna. Här får du nya erfarenheter och vänner för livet.

Halmstad Studentkår

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår

HHGS är studentkåren vid Handelshögskolan. Vi lever efter den trosbekännelse som tillsammans formar vi vår framtid. Att vara studentkår betyder att det vi gör regleras av svensk lag, nämligen att övervaka skolans utbildning för alla dess elever – såväl medlemmar som icke-medlemmar

Helsingkrona nation

Helsingkrona Nation vid Lunds universitet är en studiesocial organisation som har till syfte att verka för goda förhållanden mellan studenter under deras tid i Lund.

HITECH

Humanistkåren och teologkåren vid Lunds Universitet

Hälsosektion

Hälsosektion är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att främja medlemmars studier, arbeta för utbildningskvalitet samt genom olika aktiviteter och tillställningar ge möjlighet till komplement till studierna. I Hälsosektion finns det tre utskott. Utbildningsutskottet HUTT, internationella utskottet S.U.S.H.I samt det sociala utskottet Cellskapet.

JSA

JSA shall represent the students of JIBS and act on behalf of and in the best interest of its members. The JSA shall act within areas of educational quality, career opportunities, social activities and internationalization in order to examine, maintain and develop those areas for the benefit of the students.

Juridiska Föreningen i Göteborg

Juridiska Föreningen Lund

Juridiska Föreningen (JF) är juriststudenterna vid Juridiska fakulteten i Lunds studentkår. Som studentkår värnar vi dina intressen under studietiden framförallt på tre olika sätt: vi bevakar juristutbildningen, för att säkerställa att den håller hög standard och ständigt blir bättre, vi ger dig tillfälle att möta och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare och inspirerande förebilder, och vi ger dig chansen att delta på massor av sociala tillställningar såsom sportevenemang, fester, middagar och mycket, mycket mer.

Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet. JF har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intressen, verka för kontakt mellan studenter och näringslivet samt skapa en positiv studiemiljö för föreningens medlemmar.

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Jönköpings Studentkår

I dagsläget är det cirka 8 500 studenter som tillsammans bildar föreningen Jönköpings Studentkår, ett gigantiskt fackförbund för studenter.

Kalmar Nation

Kalmar Nation är en ideell studentorganisation som sörjer för Lunds universitets välbefinnande och försäkrar att studenterna har en plats att tillhöra, ha kul och umgås.

Kriminologernas Universitetsförening (KUF)

Kristianstad Nation

Kristianstads Nation skapades 1890, då den växande skånska nationen (Skånska nationen) var tvungen att dela upp i 5 mindre nationer.

Numera spelar det ingen roll var du kommer ifrån när du väljer vilken nation du vill gå med – vem som går med i Kristianstads Nation tillhör samma familj! I flera decennier har vårt samhälle delat upplevelser, skapat minnen och välkomnat nya medlemmar som har skrivit hela nationens historia.

LIPS

LIPS är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för psykologstudenter vid Linnéuniversitetet. Vi sysslar med att göra tillvaron välkomnande, skapa gemenskap och utbildande för våra psykologstudenter.

LOK

Lundapsykologerna

Lundaekonomerna

Föreningens syfte är att vara en mötesplats för Lunds universitets ekonomistudenter.

Lunds Nation

Malmö Nation

Nationen är en sammanslutning av studenter som studerar vid Lunds Universitet.

Vi tillhandahåller möjligheter för studenten att mötas, vila och vidareutvecklas vi sidan om studierna.

Malmö Nation bildades 1890 och vi har sedan dess varit en Nation med traditionerna i behåll.

Medicinska Föreningen vid Linköpings Universitet

Medicinska Föreningen i Linköping (MF) är en frivillig förening öppen för studerande inom läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten, Linköping.

Föreningen stammar ursprungligen från LMSK, Linköpings Medicinska Studentkår, som 1995 upplöstes då den nya fakultetsgemensamma studentkåren Consensus bildades.

Medicinska Föreningen i Lund & Malmö

Medicinska Föreningen Örebro

Mjölner Studentförening

Mjölner är en förening vid Högskolan Halmstad för studenter på:

Byggnadsingenjörsprogrammet
Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet
Tekniskt Basår

Målet med föreningen är att erbjuda våra medlemmar möjligheten till den bästa studietiden. Detta innefattar allt från utbildningsstöd och nätverksbyggande till sociala sammankomster.  

Mälardalens Studentkår

Mälardalens Studentkår är en medlemsorganisation och agerar som den officiella studentkåren vid Mälardalens högskola.  Vi är studenter som arbetar för studenter. Vår huvuduppgift är att bedriva ett kvalitetssäkrande studentinflytandearbete vid högskolan. Vårt mål är att studenternas och doktorandernas tid vid Mälardalens högskola ska vara så bra som möjligt. Med andra ord vill vi att vårt arbete ska få våra medlemmar ska känna sig tryggare, friare och som en del av gemenskapen.

Psykrådet vid Göteborgs Universitet

Mer information kommer inom kort.

Psykolog Student Sverige

Sahlgrenska akademins Studentkår

Sahlgrenska akademins Studentkår är studentkåren för alla som studerar på Sahlgrenska Akademin, vid Göteborgs Universitet. SAKS drivs av studenter, för studenter.

Det är vårt uppdrag att förbättra din studietid genom att bevaka din utbildning och arrangera studiesociala aktiviteter som du kan ta del av.

Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet

Samhällsvetenskapliga föreningen

SKBT Lund

Studentföreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers (SKBT:s) möten är öppen för alla psykologstudenter vid Lunds universitet som har intresse för eller tycker att KBT är av relevans för psykologprofessionen.

Några förkunskaper är inte nödvändiga och engagemang är helt frivilligt. Föreningen avser att vara ett öppet forum för frågor och tankar angående KBT samt verka för att stärka dessa terapiers plats inom psykologutbildningen.

SSGI

SSGI är en studentkår för fysioterapeutstudenter vid Lunds universitet.

Vår studentförening arbetar både med studiebevakning och studiesociala aktiviteter och anordnar varje termin alltifrån intressanta föreläsningar till idrottsevenemang och fester. Vi tror att en stark gemenskap gör studietiden både lättare och roligare!

Students for Sustainable Action

Students for Sustainable Action är en förening bildad av drivna studenter som kämpar för ett mer hållbart campus. Vi skapar ett tänkesätt för att dela flera saker mellan studenter, använda vårt volontärnätverk för att lära ut fördelarna med att ge från hjärtat, redigera en guide för nykomlingar om ett hållbart liv i Jönköping och utbilda människor på sociala medier om hur man gör små hållbara steg i deras vardag.

Studentföreningen Doxa

Studentföreningen Campus Skellefteå

Studentföreningen grundades 1998, då under namnet FUSKiS. Föreningens huvudsakliga syfte är att bilda en trivsam miljö för studenter, samt se till att det finns mycket att göra vid sidan om studierna. Arbete inom SFCS sker ideellt, och drivs av studenter på campus.

Studentkåren StuFF

Sydskånska Nationen Lund

Sydskånska Nationen är den där lilla stora nationen, en plats där du känner igen alla och alla känner igen dig.

Vi har vuxit ganska mycket de senaste åren och vi är nu en av de största nationerna i Lund, sett till antalet medlemmar. Vi är mycket glada att kunna säga att många av dessa medlemmar också är aktiva i att organisera och arrangera aktiviteter och sektioner relaterade till nationen och är en del av samhället som vi värdesätter så högt

Södertörns högskolas studentkår

SöderS är Södertörns högskolas studentkår. Vi är en ideell förening som varje år samlar tusentals medlemmar och hundratals studentrepresentanter i vårt arbete för en högkvalitativ och rättssäker utbildning.

Teknologkåren

Teknologkåren vid LTH

Tekniska Högskolans Studentkår

Toddyspexarna Lund

Unga Svenska Digitala Kreatörer

Mer information kommer

Uppsala Student Union

Uppsalaekonomerna

Vakami

Vakami (f.d Joint Gaming) är en Hamstad baserad förening som arbetar med att skapa aktiviteter och events för medlemmarna i Hallands län. Fokus ligger på olika kulturutövande inom spel och hobbyverksamheter. De arbetar tätt med ABF i Halland och delar lokal där de kan utföra aktiviteter tillsammans, och ger möjlighet att utbilda människor i alla åldrar inom spel och dess utveckling.

Västgöta Nation Lund

I vår gemenskap på nationen finns något för alla studenter – både som deltagare och som engagerad. Mat och restauranger med spännande menyer och hög kvalité. Barer, nattklubbar och after-school. Nationen grundades redan år 1669, och sedan dess har vi erbjudit ett sammanhang för Lunds Universitets studenter.

Våra värdeord och värderingar är “trygghet, gemenskap, kreativitet”, vilka vi hela tiden strävar efter att uppfylla. Välkommen till Västgöta Nation, ert hem hemifrån.

Wermlands Nation

Örebro Studentkår

Örebro studentkår är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som
företräder alla Örebro universitets studenter och doktorander i syfte att stärka den utbildning som ges samt göra studietiden bättre.

Östgöta Nation Lund

Vill din organisation ansluta sig?

Är er organisationer intresserad av att ansluta er till oss och har frågor om hur man ansluter sig eller vilket stöd man kan ta del av. Hör gärna av er till vårt kansliet för att få mer information.

Kansliets post- och besöksadress

SESUS
Surbunnsgatan 32
113 48 Stockholm,
Sweden

info@sesus.se

SESUS © 2024. All Rights Reserved.