Skip to content Skip to footer

Medlemsföreningar

anslutna organisationer i sesus

Våra medlemsföreningar består främst av studentkårer, nationer, ämnesföreningar och intresseföreningar kopplade till svenska lärosäten.

Nedan listas våra medlemsorganisationerna

Blekingska nationen Lund

Glädje, Gemenskap och Musik är våra ledord. Blekingska är en av Lunds mindre nationer, vilket gör det lätt för dig som ny student att komma in i gemenskapen. Blekingska är nationen där vi i mer än tjugo år erbjudit en livescen där många i dag stora band spelat.

Vill du engagera dig finns något för alla, vare sig du gillar att idrotta, sjunga, skriva, baka eller laga mat. Att vara en del av blekingska ger förutom nya vänner och fina minnen en otrolig erfarenhet för livet.

Visa mer

Consensus

Consensus är Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings Universitet. Vi i Consensus arbetar med en mängd olika frågor med ett gemensamt förtecken; de rör dig som student på ett eller annat sätt. Vårt kärnuppdrag innefattar att bevaka din utbildning och arbetsmiljö så att den håller högsta möjliga kvalitet. Att det ska finnas en studentkår finns reglerat i lagen och vi represetnerar studenterna i många olika forum. 

Utöver vårt kärnuppdrag så är det du, medlemmen, som genom Consensus fullmäktige bestämmer vad kåren ska tycka, säga och arbeta med.

Visa mer

EHVS – Ekonomihögskolans studentkår

EHVS står för Ekonomihögskolans i Växjö studentförening och är en partipolitiskt obunden studentorganisation. EHVS bildades 1994 genom en sammanslagning av tre mindre ekonomföreningar och har verkat i sin nuvarande anda sedan dess. Tradition är ett ord som genomsyrar föreningen EHVS och många av våra evenemang har sina
rötter från 1980-talet då de olika föreningarna startades upp.

Föreningen för Utvecklingsfrågor i Jönköping

Vi är Föreningen För Utvecklingsfrågor (FUF), en studentförening med fokus på att engagera studenter i den globala utvecklingsdebatten.

Föreningen Lärarstudenterna

Föreningen Lärarstudenterna, även känt som LäS, är föreningen för dig som läser en lärarutbildning, pedagogik eller didaktik på Stockholms Universitet. Vi är den enda föreningen på SU som ordnar aktiviteter specifikt för dig som är lärarstudent eller läser annat utbildningsvetenskapligt ämne.

GladSpexarna

Vi är ett spex i Lund som välkomnar folk från alla fakulteter, nationer och kårer för att varje termin sätta upp den bästa föreställningen i Lund. Men vi kan alltid bli bättre, och erbjuda både våra gäster och våra spexare mer gemenskap och fina minnen, vilket är varför vi hoppas bli en medlemsförening hos er.

Visa mer

Gymnastik- och idrottshögskolans studentkår

Gymnastik- och idrottshögskolan vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa.

Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger.

Göteborgs Nation

På Göteborgs nation är umgänget allt. Vi är medvetna om att “gemenskap” är ett begrepp som lätt överanvänds, men vi gör inga försök till att måla upp något sken. Vår största stolthet är och förblir den familjära stämning som präglar hela nationen. Oavsett om det är werkarna bakom baren, tjänstemännen i köket eller novischerna på sittningen är samhörigheten densamma. På Göteborgs nation hittar du vänner för livet. Den garantin är immun mot pandemi och vaccinationsbevis.

Visa mer

Handelshögskolans Studentkår i Stockholm

Studentkåren vid Handelshögskolan i Stockholm (SASSE) startades 1909, samma år som högskolan grundades och de första 110 studenterna skrevs in. 

Handelshögskola med primärt privat finansiering, som förädlar talang för ledande befattningar inom privat och offentlig sektor. Cirka 2 000 studenter är inskrivna vid våra utbildningsprogram på kandidat- och masternivå.

Hallandsspexet

Hallandsspexet grundades 2008 med föreställningen Aladdin. Sedan dess har spexet belönats med flera priser på lundaspexens egna prisgala ”En gång till”: Bästa lundensiska humor (Tomtefara, 2010), Bästa framförande (Astrid Lindgren, 2012), Bästa koreografi (Cupido, 2013), Roligaste framförande (John Blund, 2015) och Bästa koreografi (Spexet om ringen, 2016 & Utvandrarna, 2018).Spexet har uppsättning varje höst. Vi övar, spikar, sjunger och syr på vår kära Hallands nation för att sedan framföra vårt verk på Stenkrossen i Lund.

Hallands Nation Lund

Hallands Nation har till syfte att vara en mötesplats för studenter vid Lunds Universitet. Nationen ska getillgång till en bred social verksamhet som förhöjer helhetsupplevelsen vid sidan av studierna. Här får du nya erfarenheter och vänner för livet.

Handelshögskolans i Göteborg Studentkår

HHGS är studentkåren vid Handelshögskolan. Vi lever efter den trosbekännelse som tillsammans formar vi vår framtid. Att vara studentkår betyder att det vi gör regleras av svensk lag, nämligen att övervaka skolans utbildning för alla dess elever – såväl medlemmar som icke-medlemmar

Helsingkrona nation

Helsingkrona Nation vid Lunds universitet är en studiesocial organisation som har till syfte att verka för goda förhållanden mellan studenter under deras tid i Lund.

HITECH

Vid JTH vill vi att studenterna ska vara med att påverka. Därför har vi också vår egen studerandeförening, HI TECH, som arbetar för en god studiesocial miljö, såväl under skoltiden som på fritiden. Detta inkluderar frågor som gäller din vardag som student, i allt ifrån inspark, sittningar, resor, arbetsmarknadsdagar och andra tillställningar.

Föreningen verkar dessutom för ett utökat samarbete med företag och organisationer där studenterna får möjlighet att knyta företagskontakter. Vill du vara med att påverka ur ett studentperspektiv, är det här du ska vara med.

Visa mer

Humanistkåren och teologkåren vid Lunds Universitet

Humanistiska och teologiska kåren arbetar för dig som medlem ska få en så bra tid och utbildning vid universitetet som möjligt.
Vi arbetar bland annat med utbildningsbevakning, påverkansarbete direkt mot universitetet och med arrangemang som novischverksamhet, språkcafé och sittningar för våra medlemmar.

Bygga ut

Hälsosektion

Hälsosektion är en religiöst och politiskt obunden förening som verkar för att främja medlemmars studier, arbeta för utbildningskvalitet samt genom olika aktiviteter och tillställningar ge möjlighet till komplement till studierna. I Hälsosektion finns det tre utskott. Utbildningsutskottet HUTT, internationella utskottet S.U.S.H.I samt det sociala utskottet Cellskapet.

JSA

JSA shall represent the students of JIBS and act on behalf of and in the best interest of its members. The JSA shall act within areas of educational quality, career opportunities, social activities and internationalization in order to examine, maintain and develop those areas for the benefit of the students.

Juridiska Föreningen i Göteborg

Juridiska Föreningen i Göteborg (JF) startades år 1968 och är en ideell föreningen av och för juriststudenter vid Handelshögskolan i Göteborg. Föreningens övergripande målsättning är att verka för att medlemmarnas tid på juristprogrammet blir så bra som möjligt. Föreningsarbetet går främst ut på att representera juriststudenterna gentemot Juridiska Institutionen, bevaka och påverka utbildningen, bereda studenterna tillfälle att komma i kontakt med näringslivet och att planera och anordna en rad studiesociala aktiviteter. Föreningens arbete kretsar kring en värdegrund som röstades igenom 2020-12-03 vilket innebär att innebär att ingen ska behandlas annorlunda baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, politisk åskådning, ålder eller annan godtycklig grund

Visa mer

Juridiska Föreningen Lund

Juridiska Föreningen (JF) är juriststudenterna vid Juridiska fakulteten i Lunds studentkår. Som studentkår värnar vi dina intressen under studietiden framförallt på tre olika sätt: vi bevakar juristutbildningen, för att säkerställa att den håller hög standard och ständigt blir bättre, vi ger dig tillfälle att möta och knyta kontakter med potentiella arbetsgivare och inspirerande förebilder, och vi ger dig chansen att delta på massor av sociala tillställningar såsom sportevenemang, fester, middagar och mycket, mycket mer.

Juridiska föreningen vid Umeå Universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet. JF har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intressen, verka för kontakt mellan studenter och näringslivet samt skapa en positiv studiemiljö för föreningens medlemmar.

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet, förkortat JF Örebro, är en politiskt och religiöst obunden fristående ideell förening för studenter som läser juridik och rättsvetenskap med internationell och digital inriktning vid Örebro universitet.

JF har som självständig förening funnits i Örebro sedan 2008. Verksamheten har pågått långt innan dess men fram till 2008 fungerat som en gren under Örebro Studentkår. Juridiska Föreningen kan idag erbjuda studenterna vid det rättsvetenskapliga och juridiska programmet en självständig plattform för sammankomst, samverkan och social förlustelse i en miljö som är helt inriktad på studenter inom de juridiska ämnena.

Visa mer

Jönköpings Studentkår

I dagsläget är det cirka 8 500 studenter som tillsammans bildar föreningen Jönköpings Studentkår, ett gigantiskt fackförbund för studenter.

Kalmar Nation

Kalmar Nation är en ideell studentorganisation som sörjer för Lunds universitets välbefinnande och försäkrar att studenterna har en plats att tillhöra, ha kul och umgås.

Kriminologernas Universitetsförening (KUF)

Kriminologernas Universitetsförening, vid Lunds Universitet har till syfte att
Arbeta för medlemmarnas bästa, öka studenternas gemenskap i utbildningen med
andra studenter genom diverse aktiviteter.

Vara nyantagna studenter behjälplig med
fadderverksamhet

Anordna utöver vad programmet tillhandahåller evenemang med
kriminologisk relevans.

Visa mer

Kristianstad Nation

Kristianstads Nation skapades 1890, då den växande skånska nationen (Skånska nationen) var tvungen att dela upp i 5 mindre nationer.

Numera spelar det ingen roll var du kommer ifrån när du väljer vilken nation du vill gå med – vem som går med i Kristianstads Nation tillhör samma familj! I flera decennier har vårt samhälle delat upplevelser, skapat minnen och välkomnat nya medlemmar som har skrivit hela nationens historia.

LIPS

LIPS är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för psykologstudenter vid Linnéuniversitetet. Vi sysslar med att göra tillvaron välkomnande, skapa gemenskap och utbildande för våra psykologstudenter.

LOK

LOK is the student association at the School of Education and Communication.

LOK works primarily in two areas: educational affairs and study-social activities. The educational affairs works to ensure the quality of the education at HLK. LOK is represented in various decision-making bodies at HLK, providing the students with an opportunity to give input on decisions regarding their education.

LOK works with study-social activities by offering activities for the students spare time. They arrange the kick-off to make sure that the new students feels welcome in their new hometown and they offer other activities through out the year to make opportunities where the students can find new friends and connections.

Visa mer

Lundapsykologerna

Lundapsykologerna är en ideell förening som samlar över 400 studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Föreningen arbetar för att medlemmarnas tid i Lund ska bli så innehållsrik, spännande, intressant och rolig som möjligt.

Föreningen bedriver utbildningskomplettering genom att arrangera föreläsningar, evenemang samt bistå med ytor för kontakter med arbetslivet. Många namnkunniga yrkesverksamma från olika sektorer inom psykologins fält har föreläst hos oss.

Föreningen bedriver också utbildningsbevakning genom inflytande på såväl ledningsgruppsnivå som institutionsstyrelsenivå och har ett gott samarbete med institutionen, kåren och Psykologförbundet. Slutligen anordnar föreningen studiesociala aktiviteter, med julfester, sittningar och vårterminens Psykologbal som kronan på verket.

Visa mer

LUNA

LUNA är föreningen för alla naturvetare. Hos oss kan du bli medlem om du läser astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, matematik, meteorologi, miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, molekylärbiologi, naturgeografi, sjukhusfysik eller teoretisk fysik.

LUNA har som främsta uppgift att bevaka studenternas intressen och se till att naturvetarutbildningarna i Lund blir bättre. Därför har vi studenter som sitter med och bestämmer överallt på Naturvetenskapliga fakulteten, från det högsta beslutande organet till institutionernas styrelser och nämnder.

Men det är inte det enda de gör – de jobbar såklart också för att medlemmarna ska ha det bra och roligt under sin tid i Lund. Som medlem i LUNA får du flera fördelar. Vi arrangerar många sociala events för våra medlemmar, till exempel sittningar, fester, spännande föreläsningar och seminarier.

Visa mer

Lundaekonomerna

Föreningens syfte är att vara en mötesplats för Lunds universitets ekonomistudenter.

Lunds Nation

Som studentorganisation under Lunds universitet är Lunds Nation en plats där du som student skapar minnen för livet. 

Med luncher, nattklubbar, sittningar, bruncher, idrott och kulturella arrangemang  får du både vänner och erfarenheter som du bär med dig långt efter det att du lämnat universitetslivet.

Vill du få ut det mesta av din tid i Lund? Då är Lunds Nation det självklara valet för dig. 

Visa mer

Malmö Nation

Nationen är en sammanslutning av studenter som studerar vid Lunds Universitet.

Vi tillhandahåller möjligheter för studenten att mötas, vila och vidareutvecklas vi sidan om studierna.

Malmö Nation bildades 1890 och vi har sedan dess varit en Nation med traditionerna i behåll.

Medicinska Föreningen vid Linköpings Universitet

Medicinska Föreningen i Linköping (MF) är en frivillig förening öppen för studerande inom läkarutbildningen vid Medicinska fakulteten, Linköping.

Föreningen stammar ursprungligen från LMSK, Linköpings Medicinska Studentkår, som 1995 upplöstes då den nya fakultetsgemensamma studentkåren Consensus bildades.

Medicinska Föreningen i Lund & Malmö

Medicinska Föreningens huvuduppgift att bedriva utbildningsbevakning. MF ser till att medlemmarna perspektiv och åsikter lyfts fram vid planering och bedriver utbildning. Vi representerar studenterna i alla frågor som berör vår egna utbildning; allt från övergripande frågor om hur kurser bör läggas upp till hur examinationen skall bedrivas, lokalfrågor och enskilda fall där studenter känner sig illa behandlade.

Föreningen har även ett idrottsutskott som har aktiviteter fem gånger i veckan samt bedriver en bokcirkel. Ett av de större arbetena föreningen bedriver är utgivningen av deras egna tidning som funnits sedan 1962.  Förutom detta så håller de i otaliga middagar, fritidsaktiviteter. Allt för att ge medlemmarna vänner skapande aktiviteter,  en bra fritid och utbildning.

Visa mer

Medicinska Föreningen Örebro

Neutralitet Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro
universitet.

Visa mer

Mälardalens Studentkår

Mälardalens Studentkår är en medlemsorganisation och agerar som den officiella studentkåren vid Mälardalens högskola.  Vi är studenter som arbetar för studenter. Vår huvuduppgift är att bedriva ett kvalitetssäkrande studentinflytandearbete vid högskolan. Vårt mål är att studenternas och doktorandernas tid vid Mälardalens högskola ska vara så bra som möjligt. Med andra ord vill vi att vårt arbete ska få våra medlemmar ska känna sig tryggare, friare och som en del av gemenskapen.

Psykrådet vid Göteborgs Universitet

Mer information kommer inom kort.

Psykolog Student Sverige

Psykologstudent Sverige – eller PS kort och gott – är en oberoende förening som organiseras av och för Sveriges psykologstudenter och PTP-psykologer. 

Psykologstudent Sverige för samman studenter från olika lärosäten och erbjuder kontaktytor mellan studenter, föreningar och yrkesverksamma psykologer. Årligen arrangerar de Sveriges i särklass största händelse för psykologstudenter: PS-kongressen. Dessutom är de fönstret mot Europeiska psykologstudentföreningar.

Visa mer

Sahlgrenska akademins Studentkår

Sahlgrenska akademins Studentkår är studentkåren för alla som studerar på Sahlgrenska Akademin, vid Göteborgs Universitet. SAKS drivs av studenter, för studenter.

Det är vårt uppdrag att förbättra din studietid genom att bevaka din utbildning och arrangera studiesociala aktiviteter som du kan ta del av.

Samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet

Som medlem i Samhällsvetarkåren är det enkelt att engagera sig, det krävs inga förkunskaper och det finns något för alla.

Har man intresse av studentfrågor kan du arbeta med utbildningsbevakning i föreningen. För dig som har intresse i att arrangera event, så som sittningar och populära event som bland annat Tandem kan du engagera dig i olika eventprojekt. Gillar du att nätverka och arbeta med arbetsmarknadsfrågor finns det lika så arbetsmarknadsprojekt som arbetar bland annat med arrangemang kring arbetsmarknadsdag och mentorskapsprogram.

Är du en kreativ person som sprudlar av nya idéer är du mer än välkommen att kontakta föreningen om du vill starta upp och testa din egen idé.

Visa mer

Samhällsvetenskapliga föreningen

Samhällsvetenskapliga föreningen (SF) är den största fakultetsföreningen vid Stockholms universitet.

Vi arbetar för att förgylla medlemmarnas studietid med aktiviteter som kompletterar studierna! Det innebär allt från fester och pubar till kontaktskapande med företag och tidigare studenter! 

Vill du engagera dig finns något för alla, vare sig du gillar att idrotta, sjunga, skriva, baka eller laga mat. Att vara en del av blekingska ger förutom nya vänner och fina minnen en otrolig erfarenhet för livet.

Visa mer

SKBT Lund

Studentföreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers (SKBT:s) möten är öppen för alla psykologstudenter vid Lunds universitet som har intresse för eller tycker att KBT är av relevans för psykologprofessionen.

Några förkunskaper är inte nödvändiga och engagemang är helt frivilligt. Föreningen avser att vara ett öppet forum för frågor och tankar angående KBT samt verka för att stärka dessa terapiers plats inom psykologutbildningen.

SSGI

SSGI är en studentkår för fysioterapeutstudenter vid Lunds universitet.

Vår studentförening arbetar både med studiebevakning och studiesociala aktiviteter och anordnar varje termin alltifrån intressanta föreläsningar till idrottsevenemang och fester. Vi tror att en stark gemenskap gör studietiden både lättare och roligare!

Students for Sustainable Action

Students for Sustainable Action är en förening bildad av drivna studenter som kämpar för ett mer hållbart campus. Vi skapar ett tänkesätt för att dela flera saker mellan studenter, använda vårt volontärnätverk för att lära ut fördelarna med att ge från hjärtat, redigera en guide för nykomlingar om ett hållbart liv i Jönköping och utbilda människor på sociala medier om hur man gör små hållbara steg i deras vardag.

Studentföreningen Doxa

Föreningen har som ändamål att skapa en social gemenskap för studenter där erfarenhet och kunskap delas vid
Sociologiska Institutionen. Syftet med föreningen är att fördjupa kunskaper och stimulera debatt relaterat till ämnena
som ges vid Sociologiska Institutionen. Föreningen vänder sig främst till studenter på Sociologiska Institutionen vid
Lunds Universitet.

Vill du engagera dig finns något för alla, vare sig du gillar att idrotta, sjunga, skriva, baka eller laga mat. Att vara en del av blekingska ger förutom nya vänner och fina minnen en otrolig erfarenhet för livet.

Visa mer

Studentkåren StuFF

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Visa mer

Sydskånska Nationen Lund

Sydskånska Nationen är den där lilla stora nationen, en plats där du känner igen alla och alla känner igen dig.

Vi har vuxit ganska mycket de senaste åren och vi är nu en av de största nationerna i Lund, sett till antalet medlemmar. Vi är mycket glada att kunna säga att många av dessa medlemmar också är aktiva i att organisera och arrangera aktiviteter och sektioner relaterade till nationen och är en del av samhället som vi värdesätter så högt

Teknologkåren

Teknologkåren är en medlemsstyrd och medlemsdemokratisk organisation som gör allt för att göra just din studietid den bästa möjliga. Även om vi främst är riktade mot teknologer arbetar vi utifrån din utbildning, ditt studieliv och din framtid och gör allt för att skapa en så aktiv, rolig och stimulerande miljö som möjligt för alla studenter vid Luleå tekniska universitet.

Du som student är grunden för vår organisation. Du kan via oss få din talan hörd i våra högre beslutande organ. Glöm inte att du även kan engagera dig och hjälpa oss att driva organisationen framåt. 

Visa mer

Tekniska Högskolans Studentkår

THS är ett av Sveriges äldsta studentkårer och har över 112 års erfarenhet av att arbeta för studenters rättigheter på KTH. THS erbjuder karriärmöjligheter och aktiviteter som erbjuder kompetensutveckling och nätverkande, THS är även värd för en av de största karriärmässorna i Sverige – THS Armada.The main purpose of the Tekniska Högskolans Studentkår (THS) shall be to monitor and contribute to the development of the THS är ett av Sveriges äldsta studentkårer och har över 112 års erfarenhet av att arbeta för studenters rättigheter på KTH. THS erbjuder karriärmöjligheter och aktiviteter som erbjuder kompetensutveckling och nätverkande, THS är även värd för en av de största karriärmässorna i Sverige – THS Armada.

Visa mer

Toddyspexarna Lund

Toddyspexarna är en av Lunds äldsta spexföreningar, dvs en teaterförening. År 1895 sattes det första spexet upp, och sedan dess har många spex och ett fåtal revyer satts upp i Toddyspexets namn.

Idag består föreningen av över hundra medlemmar uppdelade i totalt 12 utskott. De spenderar en stor del av mars månad med att arbeta mot ett gemensamt mål – att sätta upp ett spex som slår södra Sverige med häpnad.

Dessutom passar de på att ha en riktigt kul och göttig spexmånad. Sedan 1979 har man även en återuppsättning varje höst med turné till anrika Ystads Stadsteater.

Visa mer

Unga Svenska Digitala Kreatörer

Mer information kommer

Uppsalaekonomerna

Föreningen Uppsalaekonomerna är en ideell studentförening och studentkår för ekonomstudenter vid Uppsala universitet. Idag har föreningen över 2000 medlemmar varav cirka 350 är aktiva inom olika projekt och aktiviteter.

Detta gör föreningen till en av Uppsalas största studentföreningar och en av Sveriges största ekonomföreningar.

Bygga ut

Vakami

Vakami (f.d Joint Gaming) är en Hamstad baserad förening som arbetar med att skapa aktiviteter och events för medlemmarna i Hallands län. Fokus ligger på olika kulturutövande inom spel och hobbyverksamheter. De arbetar tätt med ABF i Halland och delar lokal där de kan utföra aktiviteter tillsammans, och ger möjlighet att utbilda människor i alla åldrar inom spel och dess utveckling.

Västgöta Nation Lund

I vår gemenskap på nationen finns något för alla studenter – både som deltagare och som engagerad. Mat och restauranger med spännande menyer och hög kvalité. Barer, nattklubbar och after-school. Nationen grundades redan år 1669, och sedan dess har vi erbjudit ett sammanhang för Lunds Universitets studenter.

Våra värdeord och värderingar är “trygghet, gemenskap, kreativitet”, vilka vi hela tiden strävar efter att uppfylla. Välkommen till Västgöta Nation, ert hem hemifrån.

Örebro Studentkår

Örebro studentkår är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som
företräder alla Örebro universitets studenter och doktorander i syfte att stärka den utbildning som ges samt göra studietiden bättre.

Östgöta Nation Lund

Östgöta Nation är den första av studentnationerna i Lund. Vi är en samlingsplats för studenter utanför föreläsningssalarna och bidrar med en plats där alla är välkomna.

Om du vill engagera dig har vi utskott som inkluderar allt från luncher, bak, idrott och kulturutskott. Som den första nationen i Lund har vi många traditioner som sträcker sig långt bak i tiden vilket man som medlem får ta del av. Östgöta Nation är en samlingsplats och bidrar med en gemenskap, och vänner, som du kommer komma ihåg långt efter studietiden är över

Visa mer

Vill din organisation ansluta sig?

Är er organisationer intresserad av att ansluta er till oss och har frågor om hur man ansluter sig eller vilket stöd man kan ta del av. Hör gärna av er till vårt kansliet för att få mer information.

Kansliets post- och besöksadress

SESUS
Surbunnsgatan 32
113 48 Stockholm,
Sweden

info@sesus.se

SESUS © 2023. All Rights Reserved.