Skip to content Skip to footer
Conceptual image of network marketing
Modern team.

Anslut din förening

Föreningsansökan

För att ansluta din förening till SESUS behöver ni fylla i följande ansökning.

Ansökan skickas sedan till vårt kansli som behandlar ansökan och granskar bifogade underlag. Där efter är normal praxis att ett inledande möte tas för att vi ska få veta mer om er organisation och även kunna besvara fler frågor om medlemskapet..

För att ansluta er förening behöver ni uppfylla följande krav:

 • Demokratiskt organiserad ideell förening
 • Bedriva aktiv verksamhet
 • Följa beslutade stadgar
 • Ha en verksamhet kopplad till ett eller flera lärosäten eller verksamhet som främjar studenter och deras studentliv

Våra medlemsformer

Beroende på hur er förenings ålderstruktur är uppbyggt så kan vi endast acceptera medlemsföreningar under vissa premisser, men annars kan man bli partnerförening till SESUS.

 • Medlemsförening
  Föreningar som har minst 60% av medlemmarna under 26 års ålder.
 • Partnerskap
  Föreningar som har 40% eller mer av medlemmarna över åldern 25 år.

Vänligen notera att föreningen inte blir ansluten till SESUS endast genom att skicka in ansökan nedan. Information om en eventuell godkänd ansökan kommer meddelas vid ett senare tillfälle.

  Om ni är nystartad förening eller ej har orgnr behöver ni ej ange detta.

  Uppskattat medlemsantal (Krävs)

  Stadgar (Max 2 Mb – pdf | png | jpg | jpeg | txt | doc)

  Senaste verksamhetsberättelse (Max 2 Mb – pdf | png | jpg | jpeg | txt | doc)
  Om ni är nystartad förening behöver ni inte ladda upp en verksamhetsberättelse.

  Senaste årsmötesprotokoll (Max 2 Mb – pdf | png | jpg | jpeg | txt | doc)
  Om ni är nystartad förening skicka då upp konstituerande årsmöte eller styrelsemöte.

  Logotyp (Max 2 Mb – pdf | png | jpg | jpeg | txt | doc)