Skip to content Skip to footer

Dokumentsarkiv

Officiella uppgifter

Använd denna blankett för att ansöka om organisationsnummer hos Skatteverket.

Använd denna blankett för att ändra namn eller adress på er förening.

Avsluta er verksamhet genom att avregistrera er hos Skatteverket. Endast möjligt om ni har ett organisationsnummer sedan tidigare.

Vägledande dokument

Exempelstadgar. Dessa kan ni använda som mall för föreningens stadgar. Använd dem som ett hjälpmedel, men se till att anpassa dem gärna till er verksamhet genom att ändra i dem, t.ex. namn, syfte och säte m.m.

Årsmötesmall. Här kan ni ladda ner en mall för att hålla ett årsmöte.

Styrelsemötesmall. Denna mall kan vägleda er när ni ska hålla era första styrelsemöten.