Skip to content Skip to footer

MFÖ genomförde projektet Kirurgiska suturer

Kirurgiska utskottet (KirU) är ett av Medicinska föreningens Örebros utskott, vars huvudsakliga
målsättning är att förena kirurgi-intresserade studenter vid olika evenemang med kirurgisk
inriktning. Detta gör vi genom att anordna workshops, föreläsningar, syjuntor, traumaövningar
och andra evenemang för studenter så de ska kunna bli bättre på kirurgisk teori och teknik, men
också för att samla studenter med samma intresse i en avslappnad och rolig miljö. Detta bidrar
även till att skapa en gemenskap mellan studenter från alla olika terminer.

Utskottet har som mål att ha kostnadsfria evenemang för studenter, så alla oavsett förutsättningar
ska ha möjligheten att vara med och delta. Dessutom är det viktigt för oss att vi anordnar
varierande evenemang med god kvalitet för studenterna, så de får möjlighet att träna på tekniker
och situationer som man inte får träna på lika regelbundet under läkarutbildningen. För att KirU
ska kunna hålla evenemang av hög kvalitet behövs det mycket material som många gånger kostar
mycket pengar, och eftersom vi vill hålla våra evenemang gratis för alla medlemmar måste
föreningen och utskottet finansiera allt på egen hand. Tidigare under verksamhetsåret har vi haft
svårt att få ihop evenemang med jämna mellanrum, eftersom material som behövts förbrukats
snabbare än vad utskottet haft ekonomisk möjlighet att köpa in nytt. Detta har drabbat våra
studenter negativt eftersom antalet evenemang har tvingats begränsas.

Med hjälp av projektbidrag från SESUS så har vi fått den hjälp vi behövde för att kunna
upprätthålla vår verksamhet med regelbundna övningar inom suturering, vilket är våra mest
populära evenemang. Vi kunde köpa in fyra nya suturpaket som kommer ge oss möjlighet att
hålla i flera övningar under resten av verksamhetsåret, så att så många studenter som möjligt får
chansen att lära sig något nytt. Tack SESUS!