Skip to content Skip to footer

Medicinska Föreningen Örebro köper in idrottsmaterial

Idrottsutskottet är ett av Medicinska Föreningen Örebros utskott, vars huvudsakliga mål är att främja alla studenters fysiska och psykiska välbefinnande genom att arrangera veckovisa idrottsaktiviteter. I enlighet med detta strävar vi kontinuerligt efter att erbjuda så många olika typer av aktiviteter och sporter som möjligt. Detta görs för att inkludera fler studenter och öka gemenskapen på vårt campus genom den delade glädjen vi finner i idrott.

När utskottet startades upp förra året stötte vi på många hinder, men inget var lika omfattande och återkommande som svårigheterna att skaffa rätt material till våra aktiviteter. Engagemanget, viljan och kreativiteten inom utskottet har alltid varit starka, men vi befann oss gång på gång i situationer där vi var tvungna att skjuta upp aktivitetsidéer på grund av brist på material. Utskottet överlevde genom att ofta låna material från samma samarbetspartners som vi hyr våra lokaler ifrån, vilket gjorde att vi kunde genomföra aktiviteter och attrahera nya medlemmar. Detta avbröts dock abrupt efter sommaren när våra samarbetspartners, på grund av problem med andra hyresgäster, beslutade att helt avsluta utlåningsverksamheten. Tillbaka på ruta ett insåg vi nu att det utskottet behövde för att kunna fortsätta växa var en egen uppsättning material som möjliggör arrangemang av aktiviteter för alla studenter under en lång tid framöver.

Tack vare SESUS fick vårt utskott den ekonomiska backing vi behövde, inte bara för att komplettera material till de idrottsaktiviteter vi redan hållit i – futsal och innebandy – utan även för att utöka vår verksamhet med ytterligare tre nya sporter: basket, handboll och spökboll. Detta har gett oss en långsiktig och stabil grund att stå på samt återupplivat känslan av engagemang och kreativitet inom utskottet. Nu kan vi fortsätta växa och utvecklas under många år framöver. Tack SESUS!