Skip to content Skip to footer

Styrelsen besöker södra Sverige

Vårt kansli tillsammans med en representant från styrelsen kommer att besöka våra medlemsföreningar i Lund och Malmö mellan 18-19 maj. Detta är en aktivitet som riksförbundet haft i rutin under tidigare år, men gjort uppehåll under coronaepedemin.

Målet är att ge medlemmarna en möjlighet att lära sig mer om riksförbundet och de olika typer av förmåner som de har möjlighet att ta del av. Samt även en möjlighet för styrelsen och kansliet får en mer personlig kontakt med medlemsföreningarna och deras representanter och där till även få en djupare insikt i vilka behov medlemmarna har för att utveckla kunna utveckal SESUS framåt

Inbjudningar till alla medlemsföreningar som finns närliggande Lund och Malmö har skickats ut. Skulle er förening inte ha mottagit dessa så kan ni vänligen kontakta kansliet för att boka in ett möte.

Styrelsen besöker södra Sverige - SESUS