Skip to content Skip to footer

Master-, doktorand- och forskarstipendier

Om du är master eller doktorandstudent vill du inte missa det här. Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut kontant stipendier samt postdoktoral forskning i USA och Kanada för dig som är master eller doktorandstudent, Du kan söka detta stipendium för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. Och Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr eller 400 000 kr. 

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Man kan inte söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån. Oavsett vilket stipendium man får måste följande krav följas.

Ansökan för läsåret 2023-2024
Sista ansökningsdatum är den 15 September 2022 

kriterier 

  • Sökande måste vara svensk medborgare.
  • Sökande måste ha en avlagd grundläggande examen (minst en kandidatexamen) från universitet/högskola eller motsvarande (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
  • Examensbevis krävs.
  • Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden.
  • Den sökande behöver inte vara antagen till önskat universitet vid ansökningstillfället (Gäller främst masterstudier).
  • Den sökande skall själv ordna antagning samt ombesörja alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
  • Stipendium kan sökas för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada.
  • Studierna för vilket stipendium sökes skall pågå under 6-12 månader, och minst två terminer, under perioden 1 juli till 30 juni för aktuell utlysningsperiod.

För mer info klicka på länken nedan

Master-, doktorand- och forskarstipendier – Sverige-Amerika Stiftelsen (sweamfo.se)

Master-, doktorand- och forskarstipendier - SESUS