Skip to content Skip to footer

Medicinarbalen

Den psykiska hälsan har varit en utmaning för många runt om i landet under pandemin då många har känt sig isolerade. En grupp som har drabbats hårt är studenter då man ofta spendera allt för långa perioder ensam.  

Pandemin har under en alldeles för lång tid förhindrat studiesociala aktiviteter. Och nu äntligen är restriktionerna borta och med detta vill den Medicinska Föreningen i Linköping föra sina studenter närmare varandra. Den 7:e maj höll Medicinska Föreningen en bal för alla läkarstudenter vid Linköpings universitet på Vadstena slott. Detta som ett välbehövligt hejdå till ensamheten!  

Det som gjorde detta extraordinärt är att studenterna är utplacerade på olika orter. Detta gjorde det möjligt att de som vanligtvis inte får träffa varandra, nu får möjlighet att göra precis det. Balen blev en förtrollande kväll där Medicinska Föreningen fick svar på frågan som vi hör i en väl bekant saga, vad är en bal på slottet?

Efter att Medicinska Föreningen ansökt om projektstöd av SESUS valde vi att stötta detta event på grund av den tuffa tid som pandemin har inneburit. Med detta är vi väldigt nöjda att vi kunde va med och stötta Medicinska Föreningens studenter så att det får återigen känna den gemenskap och värme som vi alla behöver.

Medicinarbalen - SESUS