Skip to content Skip to footer

Studenter får 1000kr mer studiestöd

Från och med 2023 kommer regeringen genomföra en höjning av prisbasbeloppet, vilket ökar det från 48 300 kronor år 2022 till 52 500 kronor år 2023. Denna förändring motsvarar en ökning med 8,7 procent. För studenter som erhåller studiemedel innebär denna justering att de kommer att få mer än 12 000 kronor för en månads heltidsstudier från och med 2023, en ökning med 1000 kronor jämfört med tidigare år.

Denna ökning av prisbasbeloppet kommer också att påverka det maximala beloppet för fribeloppet under 20 veckors heltidsstudier med studiemedel. Under 2022 var detta belopp 93 561 kronor och det kommer att höjas till 101 697 kronor för 2023.

Vidare kommer studiestartsstödet också att öka från och med 2023 med nästan 800 kronor. Studiestartsstödet för en månads heltidsstudier kommer att vara 9 972 kronor, vilket är en ökning från årets belopp på 9 176 kronor.

Fribeloppet för studerande som använder studiestartsstöd under 20 heltidsveckor kommer också att öka från 77 280 kronor till 84 000 kronor.

Prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen årligen, är kopplat till den generella prisutvecklingen och används bland annat för att beräkna studiemedel, föräldrapenning, sjukersättning och garantipension.