Skip to content Skip to footer

Statliga bolån för studenter

Om du vill köpa en bostad måste du minst stå för en kontantinsats på 15 procent av det totala priset på din bostad. Undersökningar visar att detta skapat stora svårigheter för unga människor att ta sig in på bostadsmarknaden.
2010 kom kravet om kontantinsats på 15 procent och med en allt dyrare marknad måste ofta studenter ta hjälp av sina föräldra eller ta dyra blancolån, för att kunna betala denna insats.

I Stockholm kan en 1:a kosta tre miljoner, vilket skulle innebära att kontantinsatsen blir 450 000 kronor. Flera bedömare och organisationer har därför tryckt på för att sänka kontantinsatsen från 15 till 5 procent. I exemplet ovan skulle det i så fall räcka med en kontantinsats på endast 150 000 kronor.

På måndagen den 4:e april presenterade regeringen en utredning vars syfte har bland annat varit att ge förslag på hur ett statligt startlån för förstagångsköpare bör utformas.

Vi hörde med en av SESUS studentorganisationer och kom i kontakt med  Vicki Nguyen som är  Vice ordförande från Ekonomihögskolan vid Linneuniversitetet. Hon tror detta är rätt väg. Hon säger “Vi tror att det ett steg i rätt riktning för att underlätta för studenter att komma ut i det verkliga livet efter examen.”

Bolån för förstagångsköpare är planerat att ha följande utformning:

  • Startlånet garanteras av staten och gör det möjligt för bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare
  • Den statliga garantin ger ett konsumentskydd som innebär att förstagångsköpare ska kunna låna 10 procentenheter mer än vad bolånetaket medger.
  • Startlånet har ett maxbelopp på 250 000 kronor. För två förstagångsköpare som tillsammans köper en bostad tillsammans är maxbeloppet 500 000 kronor. För en förstagångsköpare som är ensamstående förälder med vårdnad om barn är maxbeloppet 500 000 kronor.
  • De bolåneaktörer som vill kunna erbjuda startlån betalar en avgift för den statliga garantin, som förväntas täcka statens kostnader för garantin.
  • Med förstagångsköpare avses personer som inte under de senaste 10 åren ägt en bostad i Sverige. Startlånet riktar sig därmed inte endast till unga utan även till andra grupper som har likartade utmaningar när det gäller kontantinsatsen till ägt boende men som sedan en tid tillbaka inte gör det.

Tiden lär visa om detta är tillräckligt för att underlätta för förstagångsköpare.