Skip to content Skip to footer

En informationsbroschyr har skickats ut

SESUS har tagit fram en broschyr som kommer att skickas ut till alla medlemsorganisationer och riktar sig framför allt till styrelsen samt kansli i respektive organisation.

Denna broschyr är utformad för att på ett enkelt och tydligt sätt informera om vilka möjligheter man som medlemsorganisation i SESUS har genom att vara ansluten. Här får ni läsa om vilka av era medlemmar ni kan få bidrag för, eller hur man gå till väga för att ansöka om stipendium, projektbidrag och materialutlåning.

Här förmedlar vi även vilket syfte SESUS har och varför ni som studentorganisationer erbjuds alla dessa förmåner. Så håll ögonen på brevlådan, för broschyren kommer snart!

En informationsbroschyr har skickats ut - SESUS