Skip to content Skip to footer

Nya ansökningsperiod öppnad

Du som medlemsförening har ni möjlighet att ansöka om projektstöd för ditt nyskapande projekt. Vi kommer fördela ut 250 000 kronor till en eller flera ansökningar som har en projektprofil som möjliggör ny typ av verksamhet eller evenemang i medlemsföreningen.

Ni kan genomföra denna ansökan genom att logga in på konto på www.sesus.se, samt genomföra en projektbidragsansökan.

Ansökan behöver innehålla projektbeskrivning, budget, och ansökningsanspråk, samt projektet behöver genomföras under 2021. Handläggningstiden är ca 1-2 veckor för nyinkomna ansökningar.

Nya ansökningsperiod öppnad - SESUS