Skip to content Skip to footer

Bidragsutbetalning till medlemsföreningar

I veckorna har ca två miljoner kronor delats ut i årsbidrag till anslutna medlemsföreningar. Detta bidrag är en del av de stöd som vi årligen delar ut. Där bland annat projektstöd, materialutlåning och stipendier är också stöd som skapar stora möjligheter både för medlemsföreningarna, men också medlemmarna själva..

I år så har årsbidraget fördelas till följande medlemsföreningar:

Naturvetarkåren Lund Univ (LUNA)
Lundapsykologerna
Humanistiska och teologiska studentkåren
Medicinska föreningen
Samhällsvetarkåren
Toddyspexarna
Vakami
LIPS (Linnéuniv psykologstudenter)
Örebro Studentkår
Lundaekonomerna
SKBT Lund
Hallands Nation
Juridiska Föreningen Lund
Juridiska föreningen Umeå
SSGI
Sydskånska Nationen
Västgöta Nation
Östgöta Nation
Kristianstad Nation
Helsingkrona nation
Kalmar Nation
Malmö Nation
Blekingska nationen
Handelshögskolans Studentkår i Stockholm
FEM
Uppsalaekonomerna
Handelshögskolans i Göteborg Studentkår
Medicinska Föreningen vid Linköpings Universitet 
Jönköpings Studentkår
Föreningen för Utvecklingsfrågor i Jönköping 
Students For Sustainable Action 
Unga Svenska Digitala Kreatörer

Ett mindre antal medlemsorganisationer fick pga. felaktig åldersfördelning ej årsbidrag utbetalat, men har fortfarande möjlighet att använda våra andra stödformer. T.ex. möjligheten att söka projektstöd under året om ni har en nyskapade verksamhet ni vill testa på inom er organisation.

Under september till december har vi ca 250 000 kr som letar efter mottagare bland våra projekthungriga medlemsföreningar.