Skip to content Skip to footer

Kontaktdagarna

En av SESUS medlemsorganisationer Uppsalaekonomerna har genomfört deras projekt Kontaktdagarna vilket är den främsta arbetsmarknadsmässan i Sverige för ekonomer, systemvetare och medievetare. Den första Kontaktdagarna arrangerades år 1983 med syftet att öka interaktionen mellan företag och studenter för att underlätta övergången till arbetslivet. Sedan dess har evenemanget fortsatt att växa och utvecklas, och nu är det en av de mest omfattande arbetsmarknadsmässorna i landet. Mässan äger rum under två dagar i november på Campus Ekonomikum i Uppsala, och den lockar spännande företag, inspirerande föreläsare och karriärsugna studenter. Kontaktdagarna är det enskilt största projektet som arrangeras av Uppsalaekonomerna, och den attraherar omkring 3000 besökare, 70 företag och 180 medarbetare.

Här har SESUS varit med och stött detta projekt för att Uppsalaekonomerna ännu en gång ska kunna genomföra arbetsmarknadsmässan

Kontaktdagarna - SESUS