Skip to content Skip to footer

KUF och Medicinska Föreningen Örebro

Nu kan vi välkomnar studentföreningen Kriminologernas Universitetsförening och Medicinska Föreningen Örebro som medlemsförening i SESUS. Studentföreningarna blev godkänd nu i December månad 2022 Vilket gör dom till de sista föreningar som blev godkända under 2022.

KUF Kriminologernas Universitetsförening,

Kriminologernas Universitetsförening, vid Lunds Universitet har till syfte att: Arbeta för medlemmarnas bästa, öka studenternas gemenskap i utbildningen med andra studenter genom diverse aktiviteter. Vara nyantagna studenter behjälplig med fadderverksamhet. Anordna utöver vad programmet tillhandahåller evenemang med kriminologisk relevans.

Medicinska Föreningen Örebro

Neutralitet Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro universitet. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap enligt. Medlemskap.Säte Medicinska Föreningen Örebro har sitt säte i Örebro och verkar i huvudsak för studenter vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet.