Skip to content Skip to footer

Nu ökar kostnaden för studielånet

I många år har studenter haft fördelen av nollränta på sina studie lån men nu ska studielån antagarna börja betala 0,59 procent i ränta. Då räntan kan anses som ytterst blygsam, jämfört med andra typer av lån, så är det den högsta räntan sedan 2016 för studenter.

En av anledningarna är att regeringen har en ny beräkningsmodell för räntan. Riksdagen klubbade igenom denna modell, med ett nytt påslag, strax före jul. Räntepåslaget är 0,45 procent och ska täcka kreditförluster på studielån, det vill säga lån som inte betalas tillbaka. Den stora majoriteten studielånstagare får på det sättet täcka upp för den lilla minoritet som inte betalar sin skuld till staten.

För det andra har den årliga basräntan, som är kopplad till statens lånekostnader de senaste tre åren åren, höjts från 0 till 0,14 procent, enligt ett regeringsbeslut före jul.

Detta kommer att innebära att en person med 100 000 kronor i studielån kommer att få en utgigt på 49 kr i månaden vilket blir 588 kronor på ett år. 300 000 kronor i studielån innebär en utgiftsökning på 148 kronor i månaden, eller 1 776 kronor på ett år, enligt CSN