Skip to content Skip to footer

Medicinska Föreningen Örebros nya hemsida

När det föregående verksamhetsåret HT2022/VT2023 drog igång så hade den dåvarande styrelsen en vision – att skapa en helt ny hemsida åt föreningen. Den hemsidan man tidigare haft representerade inte längre föreningen på ett bra sätt. Den var både omodern och i princip oanvändbar. Det var tydligt att det var dags för en uppdatering, så ett projekt startades för att uppfylla denna vision.

Arbetet med att programmera en helt ny webbplats kan vara långt och krävande om man stöter på hinder – vilket vi gjorde flera gånger. Vi var till och med tvungna att byta programmerare vid ett tillfälle för att kunna färdigställa projektet, vilket självklart förlängde processen avsevärt. Att det var svårare för programmerarna att skapa en ny, välfungerande webbplats än förväntat bidrog även till att det blev ett dyrare projekt än man hade räknat med. Arbetet har sakta men säkert gått framåt, hinder har överkommits och nu är hemsidan
äntligen färdig.

Vi är väldigt nöjda med hur vår nya hemsida ser ut och känner att den ger en bra bild av vad Medicinska Föreningen Örebro är och står för. Den är visuellt snygg och väldigt mycket lättare att använda än den gamla sidan, och all information går att hitta på ett smidigt och tydligt sätt. Framöver kommer det också vara mycket enklare och mindre tidskrävande för oss att dela evenemang med våra medlemmar, vilket gynnar oss alla. Det kommer underlätta all typ av kommunikation och betalning mellan båda parter! Trots att den kostade lite mer än förväntat så var det ett pris värt att betala, och tack vare SESUS hjälp så behöver vi inte oroa oss för några ekonomiska konsekvenser. Vi kan istället
äntligen slappna av och njuta av att ha en fungerande hemsida som vi kommer kunna använda i många år framöver. Tack SESUS!