Skip to content Skip to footer

Doxa och Gladspexarna

Nu kan vi välkomnar studentföreningen Doxa och Gladspexarna som medlemsförening i SESUS. Studentföreningarna blev godkänd nu i oktober månad 2022.

Studentföreningen Doxa
Föreningen har som ändamål att skapa en social gemenskap för studenter där erfarenhet och kunskap delas vid
Sociologiska Institutionen. Syftet med föreningen är att fördjupa kunskaper och stimulera debatt relaterat till ämnena
som ges vid Sociologiska Institutionen. Föreningen vänder sig främst till studenter på Sociologiska Institutionen vid
Lunds Universitet.
https://studentforeningen-doxa.webnode.se/

Gladspexarna
Vi är ett spex i Lund som välkomnar folk från alla fakulteter, nationer och kårer för att varje termin sätta upp den bästa föreställningen i Lund. Men vi kan alltid bli bättre, och erbjuda både våra gäster och våra spexare mer gemenskap och fina minnen
https://vargladspexarna.se/

Doxa och Gladspexarna - SESUS