Skip to content Skip to footer

Kurslitteraturens pris är en utmaning

Allt tuffare blir det med den allt växande inflationen. Detta sätter studenterna ännu en gång för utmaningar där en del inte mäktar med. Och denna gång är det Kurslitteraturen som står för en hög utgift. 

I SSCOs rapport som släpptes i februari så låg studenters budget i Stockholm på ett ekonomiskt underskott på 2 700 kronor – varje månad på den genomsnittliga studenten i Stockholm.

Då det ser mörkt ut i världsekonomin och även för sverige. kommer CSN att höja studiemedlet med 1 000 kronor inför 2023. Bidraget höjs med 300 kronor och lånet med cirka 700 kronor, en ökning som motsvarar 9 procent i jämförelse med föregående år. 

Men även om detta är en positiv förändring så frågar sig fortfarande studenter om dom klara den ekonomiska omställningen som studenterna står inför denna vinter. Med allt ökande kostnader i samhället i stort finns det fortfarande det som menar att detta räcker inte.    

En kostnad som man skulle vilja minska är kurslitteraturen. Vissa studenter lägger 3000kr varje termin på kurslitteratur.

Lösningar som man tittar på är att öka den digitala tillgången av kurslitteratur. Men den stora utmaningen man möter här är att förlagen kräver höga kostnader för de digitala licenserna 

Men nu satsar företagare i år på att öka den digitala tillgången av kurslitteratur. De digitala portalerna ska bli billigare för lärosätena och studenterna men ska även effektivisera lärandet av materialet i kurslitteraturen    

Läs mer här https://www.dn.se/ekonomi/studenter-vi-har-inte-rad-att-kopa-bocker/

Kurslitteraturens pris är en utmaning - SESUS