Skip to content Skip to footer

Studentkåren StuFF blir medlem i SESUS

Nu får vi välkommna Studentkåren StuFF som medlem i riksförbundet SESUS. Styrelsen tog beslut att godkäna deras medlemskap den 9/10/2022

Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF) är den största studentrösten vid Linköpings universitet och företräder ca 20 000 studenter i Linköping och Norrköping. Studentkåren är en studentpolitisk aktör och arbetar för en bra studiesituation för studenterna genom att bevaka och säkerställa att deras intressen tas till vara på.

Stuff har till ändamål att främja studiesituationen och vad som har sammanhang med studierna för studenter vid Filosofisk fakultet och
utbildningsvetenskap. Studentkåren är som organisation partipolitiskt och religiöst obunden.

Studentkåren StuFF blir medlem i SESUS - SESUS