Skip to content Skip to footer

Medicinska Föreningen Linköping har nu ett förråd

Arbetet med upprättande av nytt förråd har gått enligt plan. Ett initialt arbete med att ta fram en plan för utförande och ritning har gjorts av delar i styrelsen. Därefter har material inhandlats på Bauhaus och Jula. Materialet innefattar såväl hyllor, lådor och material för uppmärkning med mera. Arbetet med att bygga hyllorna har genomförts och strukturering av innehåll i förrådet och dokumentation har gjorts med god framgång. Detta medför att vi har bättre koll på föreningens inventarier. Detta har även gjort att material som föreningen har lättare kan nyttjas av medlemmarna då vi tidigare nyttjat privata förråd som varit långt från universitetet och således medlemmarnas primära mötesplats.

Detta kommer göra att material och förvaring blir bättre tillgängligt för medlemmarna och således kommer att ha en stor positiv effekt på föreningens verksamhet. Medicinska Föreningen vill rikta stort tack för stödet från Sesus som möjliggjort att vi kunnat återupprätta ett förråd som har en positiv inverkan på vår verksamhet.