Skip to content Skip to footer

Årsinlämning öppnas 12:e april

Nu ska 58 studentförening runt om i Sverige gå igenom den årliga inlärningsprocess.

Att vara med i SESUS ger studentorganisationer flera fördelar. Från att kunna ansöka om projektbidrag, låna utrustning och erhålla årsbidrag. För att fortsätta ta del av dessa förmåner behöver man slutföra den årliga inlärningsprocessen och få en godkänt inlämning.

Våra medlemsföreningar kan från och med 12:e april logga in i vårt medlemssystem och påbörja inlämningen eller ta del av mer information som mejlats ut till varje medlesmförenings kontaktperson.

Inlämningen består av flertalet dokument som ligger som grund för anslutningen till SESUS:
– Stadgar
– Verksamhetsberättelse
– Årsmötesprotokoll
– Medlemsregister
– Eventuella kvitton

Vi ser gärna att inlämning sker snarast möjligt efter öppnandet, och att man inte inväntar den deadline som vi har den 15:e maj. Detta då det är vanligt en viss kompletteringsperiod kan behövas, samt det även snabbar på möjligheten att få årsbidraget utbetalt. Mer information kommer närmare öppnandet av inlämningen.

Frågor om inlämningen tas gärna emot genom att kontakta oss på kansliet.