Skip to content Skip to footer

Uppstarten av projekt Fika

SESUS är stolta att presentera sitt senaste initiativ: Projekt FIKA.

Projektet syftar till att utbilda studenter och unga yrkesverksamma i privatekonomi genom att i samarbete med studentorganisationer hålla seminarier runt-om i landets högskolor och universitet samt därtill producera ett stort bibliotek av resurser som alla helt gratis kan ta del av online.

I en tid då unga människor står inför allt större ekonomiska utmaningar är SESUS engagerade i att hjälpa till att öka medvetenheten om viktiga finansiella ämnen som lån, skulder, deklaration och även nyare fronter såsom kryptovalutor. “Projekt FIKA är en del av organisationens bredare uppdrag att främja ungdomars starka start i arbetslivet.” säger Cliff Lilja, generalsekreterare av SESUS. “Genom projektet vill vi demokratisera den kunskap och expertis som sällan når ut till den större befolkningen.

Projekt FIKA kommer att tillsammans med studentorganisationer hålla seminarier i hela landet under de tre kommande åren, där ledande experter bjuds in att diskutera viktiga ämnen och ge konkreta råd om hur man kan ta tag i sin ekonomiska situation.

Seminarier kommer att vara öppna för alla och gratis att delta. Är ni intresserade av att delta i projektet? kontakta oss idag genom att skriva till så förklarar vi i mer detalj hur projektet går till.

Uppstarten av projekt Fika - SESUS