Skip to content Skip to footer

Decentraliseringskampen

Läkarprogrammet på Linköpings Universitet (LiU) har sedan några år tillbaka börjat med en decentralisering av läkarstudenterna som börjar de kliniska terminerna. Studenterna i varje klass delas upp på fyra orter (Linköping, Norrköping, Jönköping och Kalmar)

Decentraliseringskampen är tänkt som en återträff, en tävling och ett försök att främja gemenskapen mellan de olika orterna där läkarprogrammet på LiU har sin kliniska utbildning. Ambitionen är att det ska bli en årlig tävling som vandrar runt mellan de fyra orterna där det också ges en möjlighet att ”visa upp” sin stad. Detta projekt gorse möjligt med stöd från SESUS