Skip to content Skip to footer

CSN-räntan kan komma att höjas

Det finns nu ett förslag att höja räntan på CSN-lån från regeringen, Vilket nu ligger som ett remissförslag. förslaget berör alla med studielån tagna efter 1989. För den med stora lån kan det innebära en årlig ökning av ränte­kostnaden med 1600 kronor detta kan kan resultera i ”social snedrekrytering”. Det anser företrädare för den fackliga centralorganisationen Saco och fackförbundet Akavia. 

Saco och Akavia motsatte sig förslaget då hållbar studie­finansiering för alla är mycket viktig del för bägge dessa organisationer.  tillgången till högre utbildning ska inte avgörs av individens ekonomiska resurser. Det är med andra ord inte storleken på plånboken eller sparkontot som avgör vem som har tillträde till en akademisk utbildning. För oss är det självklart att hela samhället tjänar på att så många som möjligt ges möjlighet till en högre utbildning med rimliga ekonomiska villkor.

En viktig och utmärkande del i det svenska utbildnings­systemet är att tillgången till högre utbildning inte avgörs av individens ekonomiska resurser. Det är med andra ord inte storleken på plånboken eller sparkontot som avgör vem som har tillträde till en akademisk utbildning. För oss är det självklart att hela samhället tjänar på att så många som möjligt ges möjlighet till en högre utbildning med rimliga ekonomiska villkor.

Saco och Akavia motsätter sig framför allt för följande anledningar 

– Höjd ränta på studielån gör utbildning mindre lönsamt

– Dyrare studielån riskerar att öka den social snedrekryteringen

– Förslaget strider mot grundläggande principer i budgetlagen

Saco och Akavia: Höj inte räntan på CSN-lånen | SvD Debatt: CSN-räntan kan komma att höjas

CSN-räntan kan komma att höjas - SESUS