Skip to content Skip to footer
Vi har en idé

Serverhall

Vi har en idé!

I vår lokal tillhandahåller vi möjligheten att placera er egen server, antingen i ett rack eller fristående. Vår lokal har en dedikerat yta för servrar som är anslutna via Ciscohårdvara till en 1 Gb/s fiberanslutning.

Det finns olika ändamål varför egen server kan vara det bästa för er förening. Oftast är det en kostnadsfråga tillsammans med möjligheten till lätt konfigurering. Vi belastar endast er lokalförening med elkostnaden för vad er server drar, samt upprättar ett avtal där det säkerställs användningen av serven sker enligt Sveriges rikes lag. Förslag på möjligheter med egen server:

Om detta intresserar er lokalförening vänligen ta kontakt med kansliet för reda ut möjligheten i mån av plats och konfiguration.

Intresserad ?