Skip to content Skip to footer

Föreningsarkiv

Årsmötesrelaterade dokument

I denna sektion flyttas till den nya medlemsplattformen och blir tillgänglig igen i maj månad 2021

Verksamhetsplan med information om vad som skett i föreningen under föregående period. Även verksamhetsplan och budgetförslag för kommande period finns presenterad.

Bokslut för föregående period samt revisionsberättelsen.

 2020 – Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse samt revisornsberättelse

Mallen för årsmötet som hålls.

Inkomna motioner.

2020 – ingen motion