Skip to content Skip to footer

Årsinlämningen

Inlämning av årsrapport

Inlämning av årsrapporten är en årlig process som alla anslutna föreningar behöver göra får att ta dela av alla SESUS tjänster. 

Inlämning av årsrapporten sker årligen och genom vårt medlemssystem Memlist där flertalet dokument skickas in som underlag för beslut. 

Var god och följ den information ni blivit delgivna om vad som bör finnas på varje uppladdad fil för att undvika komplettering eller ej godkänd ansökan.

  Föreningens namn (Krävs)

  Föreningens e-postadress (Krävs)

  Föreningens kontaktperson (Krävs)

  Telefonnummer

  Stadgar (Max 2 Mb - Stödjer doc | pdf | png | jpg | jpeg | txt)

  Senaste verksamhetsberättelse (Max 2 Mb - Stödjer doc | pdf | png | jpg | jpeg | txt)

  Senaste årsmötesprotokoll (Max 2 Mb - Stödjer doc | pdf | png | jpg | jpeg | txt)

  Medlemsregister för 2018 (Max 2 Mb - Stödjer xlsx | xls | doc | txt )

  Vi föredrar att se register i format som stöds av Excel.

  Verksamhetsredovisning (Max 2 Mb - Stödjer pdf-format )

  Vänligen skicka in det påskrivet av firmatecknare i pdf-format

  Övrigt meddelande

  Klicka här för att intyga att informationen bifogad ovan är officiella uppgifter från uppgiven förening och att dokumenten är i original utan manipulation eller efterkonstruktion. Det går ej att skicka detta formulär utan att godkänna denna punkt.