Vanligt ställda frågor

Denna sida presenterar de vanligaste ställda frågorna som vi får. Ta därför gärna en titt här innan du kontaktar oss med frågor.
Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Kan jag bli medlem i SESUS som privatperson

Som privatperson kan du inte direkt bli medlem i riksförbundet SESUS utan du måste bli medlem i någon av våra lokalföreningar. De som är anslutna till oss kan du finna här.

Hur gammal måste jag vara för bli medlem i en lokalförening

Vi har inget ålderskrav, dock är vår verksamhet fokuserad mot ungdomar i åldern 6-25. Varje enskild lokalförening ha sina egna krav, ta gärna denna fråga med den lokalförening du önskar ansluta dig till.

Hur ansluter jag min förening till SESUS

Vänligen besök vår ansökningssida här för att göra en intresseanmälan.

Hur många medlemmar och lokalföreningar har ni?

Medlemsantalet varierar då lokalföreningarna medlemsantal ofta ändras. Totalen för 2018 års är ca 20 500 medlemmar fördelade på 17 lokalföreningar. Ta gärna kontakt med vårt kansli om du vill ha en mer exakt siffra.

Vart finns ni någonstans?

Våra lokalföreningar finns utspridda runt om Sverige, från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Riksförbundets är dock placerat i Stockholm

Hur mycket ekonomiskt stöd kan vår förening erhålla?

Denna fråga är svår att svara på utan att veta mer om er förenings medlemsantal i åldrarna 6-25, samt hur många projektansökningar som blir godkända. Dock är minimum per år och förening 10 000 kr oberoende av storlek (2018). Ta gärna kontakt med kansliet för mer information.

Hur kan ni stötta min förening?

Vanligen besök följande sida för läsa mer om riksförbundet och hur vi kan stötta er förening.

Anslutna föreningar

Vad för krav finns det på en redan ansluten förening?

Årligen behöver föreningarna skicka in:
1. Stadgar (om uppdaterade från tidigare års ansökan)
2. Verksamhetsberättelse som är justerad (dvs underskriven)
3. Årsmötesprotokoll som är justerat
4. Medlemsregister
Läs mer om detta här.

Hur fungerar den årliga inlämningsprocessen för en ansluten förening?

Föreningarna lämnar in de underlag som riksförbundet kräver sedan genomförs en granskning där vi kontrollerar så de uppfyller legitimitet och demokratikraven. Vi sammanställer medlemsantalet och gör även stickprov av medlemmarna för att bekräfta att listan stämmer överens med verkligheten. Vår granskning sammanställs och granskas i sin tur av vår auktoriserade revisor. När medlemsregistret är sammanräknat och bekräftat på vår sida, skickar vi en kontrolluppgift till föreningen i fråga som har möjligheten att godkänna vår uträkning eller överklaga. Efter denna process är klar och allt är godkänt ges föreningen tillgång till våra tjänster.

Har ni frågor gällande denna processen hör av er till kansliet.

Hur lägger vår förening upp ett evenemang i kalendern?

Evenemangen läggs upp av riksförbundets kansli, men är du en lokalförening som vill meddela om en aktivitet ni har vänligen kontakta oss så ser vi till att informationen kommer ut i kalendern

Hur meddelar man utträde ur riksförbundet?

Ni får skicka in ett skriftlig dokument där ni meddelar att ni önskar utträde, vanligtvis ett protokoll där detta beslut har tagits. Detta skall skickas till kansliets postadress och vara underskrivet av styrelsens firmatecknare. SESUS, Pilgatan 3, 11223 Stockholm, Sweden

Hur kan vi ansöka om de olika tjänsterna ni har?

Genom att vara inloggad med föreningens konto får man tillgång till extra menyval under medlemsknappen i menyn. Under respektive kategori kan man hitta ansökningsformulär för respektive tjänst som är tillgänglig.