NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

SAMarbete – Arbetsmarknadsdag för Samhällsvetare

  • 11:00
  • Eden i Lund

SAMarbete är en arbetsmarknadsdag för samhällsvetare som arrangeras av samhällsvetarstudenter vid Lunds universitet. Syftet med SAMarbete är att inspirera studenter när det kommer till vad de kan göra efter sina studier samt ge studenter och utställare ett tillfälle att få träffa potentiella framtida arbetsgivare respektive potentiella anställda. Vi arbetar också med att stärka identiteten hos samhällsvetare, både för den enskilda studenten men också utåt mot arbetsmarknaden och samhället.

SAMarbete 2015 äger rum den 5:e mars mellan kl 11-15 i Eden, Lund.