NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Sjung med Ultraljud hos MF

  • 19:00
  • Tunavägen 5 223 Lund, Sweden

medicinska-Ultraljud

Medicinska föreningens, Ultraljud, övar på Locus Medicus Lundensis varje tisdag mellan 19-21. Vi är värmt välkomna att komma och lyssna, fika och träffa nytt folk.