NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Lundapsykologerna fritt inträde på föreläsningar

  • 08:00
  • Scandic Triangeln, Södra Förstadsgatan 41, 211 43 Malmö, Sverige

Lundapsykologerna

Årets tema är ”Språket – Utveckling, förlust och återhämtning” med ett program som belyser den senaste forskningen inom området. Tretton föreläsare från England, USA, Sverige, Danmark, Norge och Finland kommer att ge en nyanserad bild av språkets betydelse för människans kognitiva-, emotionella utveckling och välbefinnande.

Ett nytt och spännande inslag för året är möjligheten till fördjupad kunskapsinhämtning genom utbildningsseminarier som arrangeras dagen efter stämman. Professor Courtenay Norbury kommer att djupgående beskriva kognition, emotion och beteende vid utvecklingsrelaterade störningar, samt professor Julie Snowden kommer att beskriva motsvarande funktionsstörningar vid olika demenssjukdomar.