NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Medicinska Föreningens poster för 2016

  • 12:00
  • BMC - Biomedicinskt centrum Sölvegatan 19, 223 62 Lund, Sverige

MF-logga-'Utvald-bild'

Inför kalenderåret 2016 är följande poster sökbara hos Medicinska Föreningen:
Mandatperioden är från 2016-01-18 till 2017-08-18, dvs VT15-HT16. Nomineringar och kandidaturer skickas till MF valberedningen senast onsdagen 11:e november. Samtliga inkomna förslag kallas till intervju.

Ärtmästare (2 st)
Ärtnästarna ansvarar för Medicinska Föreningens anrika ärtsoppeservering. Varje torsdag skall det serveras ärtsoppa och pannkakor på Locus Medicus Lundensis. Tillsammans är man fyra personer som turas om att hålla i serveringen. God köksvana, stresstålighet och en passion för ärtsoppa premieras!
Brunchmästare (2 st)

Brunchmästare ansvarar för brunchen på Locus Medicus Lundensis varje söndag under terminen. Man samarbetar med de tre andra brunchmästarna och turas om att anordna brunchen, Stort utrymme för kreativitet och bakkunskaper finns i posten! Baktalang och morgonpigghet rekommenderas.

Sexmästare (1 st)
Sexmästaren ansvarar för Medicinska Föreningens stora fester tillsammans med sin kollega. Tre fester per termin anordnas av sexmästeriet. Partus anordnas i slutet av novischperioden, examensfesten i slutet av terminen, Toddyfesten i mars och Corbalen i oktober.
Malmömästare (1 st)
Som Malmömästare anordnar man event på Locus Medicus Malmoensis av valfri karaktär. Posten har stort utrymme för egna idéer och du kan anordna allt från pubkvällar till luncher eller föreläsningar. Allt för att hålla en hög aktivitetsnivå på vårt mycket uppskattade hus i Malmö. Man sitter tillsammans med en annan Malmömästare och samarbetar mycket med husförmannen för Locus Malmoensis.
Husförman (1 st)
Husförmannen ansvarar för driften av Locus Medicus Malmoensis, MF:s fina hus på Malmö sjukhusområde. Dels hjälper man alla av MFs utskott som önskar ha verksamhet i Malmö, dels har man kontakt med alla externa gäster som hyr Locus Malmoensis. Arbetet är delar administrativt med bokningarna, dels praktiskt med visningar, uthyrningar och kontroller. Posten är delvis arvoderad.
Toddymor/Toddyfar (1 st)
Toddymor/Toddyfar är ordförande i toddydagsutskottet som anordnar Den Stora Toddydagen, Dies Toddyum Magna. Troligen Medicinska Föreningens äldsta högtid. Man ser till att Gumborna är redo att sälja toddyblad, man ser att till att räven springer i Lundagård, att Toppspelet blir av. Genom samarbete med sexmästare och toddyspexet ser man till att Den Stora Toddyfesten blir av på kvällen. Posten kräver samarbetsförmåga, organisationssinne och ett gott öga för traditioner.
Övermarskalk (1 st)
Corbalen är Medicinska Föreningens största enskilda evenemang under hela året. Balen gästas varje år av cirka 1000 gäster och som Övermarskalk är du ansvarig för att samordna detta i Corbalskommittén. Alla detaljer går genom dig, från meny till underhållning och dekorationer. Ett gott anlag för att koordinering krävs då balen är både stor och detaljrik. Tillsammans med sexmästarna ser du till att middagen följs av en fest som fyller AF-borgen.