Vi har arbetat i samråd med tre större ungdomsförbund och kårer under 2019-2020, med målet att bygga ett medlemssystem vid namn Memlist för att underlätta för förbund i samma situation som dem. Där deras medlems- och lokalföreningshantering kan ske i ett modernt, MUCF-anpassat system och där priset inte drar iväg.

Målet var att skapa ett system som stödjer medlemshanteringen av dubbletter, MUCF-stöd, enkel och automatiserad förnyelse/omregistrering och aktiv handling av medlemmar in på nästa medlemsperiod. Samt möjlighet att automatiskt få medlemmar vid registreringen att fördelas till rätt lokalförening.

Memlist har nu lanserats och är det systemet som våra medlemsorganisationer kommer att använda för rapportering av medlemmar. Vi har även utökad användarmöjligheter för medlemsorganisationer som önskar använda systemet i sin egen verksamhet.

Ta gärna kontakt med kansliet om ni önskar veta mer.

Medlemshantering

 • Medlemshantering (import, registrering, omregistrering, målsman etc)
 • Dubbletter av eventuella medlemmar hanterar systemet automatiskt
 • Stöd för automatisk områdesfördelning – Medlemmar kan fördelas till lokalföreningar beroende på adress direkt vid registreringen
 • Automatiserad omregistreringsfunktion – Utskick med medlemskapsförnyelse via SMS och mail som ger möjligheten till förnyat medlemskap med ett enkelt klick och medlemmen kan uppdatera t.ex. kontaktuppgifter samtidigt
 • Målsmanstöd för medlemmar under t.ex. 18 – Målsman även kan bli en egen medlem i samband med registreringen eller endast kontakt.
 • Inhämta uppgifter vid medlemsregistrering (ställa frågor) t.ex. anmälan till intresseklubbar, allergier eller fritidsintressen
 • Dynamiska medlemsperioder – Medlemskap behöver inte vara bundet till ett år, kan gå över flera år eller bara vara för en dag om man vill.

Evenemangshantering

 • Skapa egna evenemang enkelt och snabbt i Memlist
 • Anmälda personer får e-biljetter med QR-kod i samband med anmälan
 • Sätt max deltagarantal
 • Skanna biljetter med QR-kod och använd incheckningssystemet för hålla koll på vilka som kommit och ej
 • Strikesystem – Lås ute medlemmar eller lokalföreningar som anmäler sig men missar flertalet events
 • Sälj inträdesbiljetter fysiskt vid eventet via mobilen

Utskick & stickprov

 • Utskickstöd för revisor vid automatiserade stickprovskontroller
 • Utskick via SMS och mail med wysiwyg-editor
 • Skapa specifika urval av mottagare ut efter t.ex. kommun, postnummer, delaktighet vid vissa event eller t.ex. endast till styrelsen i lokalföreningarna


Ärendehantering

 • Skicka ärenden till lokalföreningar med tydlig deadline
 • Lokalföreningar kan ladda upp filer, svara på frågor eller importera medlemmar
 • Ni kan sätta statusar på ärenden som t.ex. komplettera, handläggs, klart och avslutat.
 • Lokalföreningar erhåller mail och kan logga in för komplettera handlingar och uppgifter ni ger dem i systemet.

Webbshop

 • Webbshop med stöd för medlemsavgifter och produkter
 • Ladda upp bilder och beskrivningar över era produkter
 • Inbyggt betalningssystem via faktura, kort, Swish, PayPal

Bokföring

 • Bokföringskoppling – Alla kostnader som sker genom systemet kan synkas direkt mot bokföringssystemet eller via uppladdning av SIE-fil
 • Förenklar arbetet och ger er möjlighet lägga tid på annat än bokföring

Säkerhet och GDPR 

 • Svensk lagring av data
 • AES 256-bit kryptering av lösenord och persondata.

Funktioner som är kopplade mot MUCF och andra bidragsgivare:

 • MUCF-inlämningsguide som räknar ut och samlar in information som ska skickas in, t.ex. automatiskt skapar föreningsförteckning eller visar medlemsuträkningen i alla ålder och könskategorier.
 • Automatiserad stickprovskontroll via mail och SMS för t.ex. medlemskgranskande revisorn där medlemmarna kan bekräfta medlemskap digitalt och automatiserat
 • Ladda ner Excel filer över avslutade stickprovskontroller med all data över jakande, nekande och ej svar och får tydlig statistisk uppställning över resultatet som går att exportera.