LUNDAPSYKOLOGERNA

Lundapsykologerna är en ideell förening som samlar över 400 studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Vi är en mycket aktiv förening som är med, för och av psykologstudenter i Lund. Vi arbetar för att programstudenternas tid i Lund ska bli så innehållsrik, spännande, intressant och rolig som möjligt.

Föreningen bedriver utbildningskomplettering genom att arrangera föreläsningar, evenemang samt bistå med ytor för kontakter med arbetslivet. Många namnkunniga yrkesverksamma från olika sektorer inom psykologins fält har föreläst hos oss. Föreningen bedriver också utbildningsbevakning genom inflytande på såväl ledningsgruppsnivå som institutionsstyrelsenivå och har ett gott samarbete med institutionen, kåren och Psykologförbundet. Slutligen anordnar föreningen studiesociala aktiviteter, med julfester, sittningar och vårterminens Psykologbal som kronan på verket.

Alla medlemmar i Lundapsykologerna och kan delta i de evenemang och aktiviteter som anordnas av oss. Lundapsykologerna har ca 40 aktiva medlemmar som engagerar sig i styrelsen, valberedningen och/eller de 4 olika utskotten; utbildnings-, nätverks-, jämlikhets- och trivselutskottet. Antalet psykologstudenter som under sin studietid någon gång varit aktiv i Lundapsykologerna är uppskattningsvis dubbelt så stort. Vi kan göra mycket för våra medlemmar och det finns goda möjligheter att arbeta med egna projekt om det är en särskild fråga man som student vill driva. Det är ofta då resultatet blir som bäst! För mer information om oss och vår verksamhet går vi att nå som följer:


http://www.lundapsykologerna.se
info [at] lundapsykologerna.se
https://www.facebook.com/groups/140815029355565/