Använd lokalen

Är medlemmarna i din förening i behov av en plats för att kunna genomföra sina föreningsidéer under dagtid? På vårt kansli i Stockholm har vi allmänna ytor där medlemmarna har möjlighet att arbeta tillsammans med andra. Vi har skrivbord, datorer, större fria ytor för valfritt ändamål och möjlighet till mindre möten.

 • Arbetsplats
 • Mindre möten
 • Arbeta på hobbyprojekt
 • Möta nya människor
 • Diskutera sina idéer med kansliet
 • m.m

Ta kontakt med din förening för att boka in ett introduktionsmöte innan ditt första besök.

 

Boka lokalen för föreningsändamål

Vill din förening boka upp en större del av lokalen för ett föreningsändamål under en längre period? Inga problem. Det finns nu möjlighet att använda lokalen under dagtid, under kvällstid och nattetid vänligen kontakta kansliet. Möjliga aktiviteter:

 • Styrelsemöten
 • Utbildningar
 • Spelkvällar
 • Middagar
 • Mingel
 • Konstvernissage
 • m.m

För att boka vänligen logga in.
Vidare till inloggningen