vita-papper-

Årlig inlämning

En ansluten förening har några krav på sig för att kunna ta del av de tjänster vi erbjuder. Grunden är att den anslutna föreningen måste delge viss information om sin förening till riksförbundet. Detta för att vi ska kunna verifiera föreningens legitimitet samt att den drivs demokratiskt.

Årligen behöver föreningarna skicka in:
1. Stadgar (om uppdaterade från tidigare års ansökan)
2. Verksamhetsberättelse som är justerad (dvs underskriven)
3. Årsmötesprotokoll som är justerat
4. Medlemsregister

Sedan genomför riksförbundet en granskning där vi kontrollerar delgivna dokument så de uppfyller ovan krav. Vi sammanställer medlemsantalet och gör även stickprov av medlemmarna för att bekräfta att listan stämmer överens med verkligheten. Vår granskning sammanställs och granskas i sin tur av våra två auktoriserade revisorer. Notera att dessa uppgifter inte ges ut till någon annan part.

När medlemsregistret är sammanräknat och bekräftat på vår sida, skickar vi en kontrolluppgift till föreningen i fråga som har möjligheten att godkänna vår uträkning eller överklaga. Efter denna process är klar och allt är godkänt ges föreningen tillgång till våra tjänster.

Har ni frågor gällande denna processen hör av er till kansliet.