NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Medicniska föreningen

Sammanfattning av årsmötet 2017

Ett nytt år har gått sedan senaste årsmötet och mycket har hänt sedan dess. Vi har i denna nyhet sammanfattat de viktigaste punkterna från årsmötet 2017 och även sammanfattat i korthet en del av den stora mängd aktiviteter som våra anslutna föreningar och 16 000 medlemmar genomfört. Vi är även glad att så många föreningar…

Medicinska föreningen satsar på jämlikhet

Under Medicinska föreningens årsmöte togs  ett beslut att öppna upp en ny grupp inom föreningen vars syfte är att informera om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling. Igår beslöt Fullmäktige att instifta ett nytt tillfälligt utskott i föreningen: JämU – Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet! Ett utskott med syfte att informera och engagera studenter i frågor som rör jämställdhet, jämlikhet…