NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Author Archives: SESUS

Nya ansökningsperiod öppnad

Du som medlemsförening har ni möjlighet att ansöka om projektstöd för ditt nyskapande projekt. Vi kommer fördela ut 250 000 kronor till en eller flera ansökningar som har en projektprofil som möjliggör ny typ av verksamhet eller evenemang i medlemsföreningen. Ni kan genomföra denna ansökan genom att logga in på konto på www.sesus.se, samt genomföra…

Bidragsutbetalning till medlemsföreningar

I veckorna har ca två miljoner kronor delats ut i årsbidrag till anslutna medlemsföreningar. Detta bidrag är en del av de stöd som vi årligen delar ut. Där bland annat projektstöd, materialutlåning och stipendier är också stöd som skapar stora möjligheter både för medlemsföreningarna, men också medlemmarna själva.. I år så har årsbidraget fördelas till…

Årsmöte 2021

Styrelsen har utlyst att årsmötet för SESUS riksförbund kommer att hållas söndagen den 8:e augusti kl 12.00. Mötet kommer ske genom kommunikationsmjukvaran Discord. Föreningar behöver meddela en vecka i förskott om de önskar delta på årsmötet och vem som är deras representant genom att fylla i deltagarformuläret. Formuläret når man genom att logga in med…

Ny hemsida och begränsad service

Under de kommande månaderna kommer vi genomföra arbetet med att byta ut den nu över 10 år gamla hemsidan. Under årens lopp har stödet för det tema och de plugins vi använder för hålla hemsidan igång tyärr slutat uppdaterats. Det har nu kommit till den gräns att vi inte längre kan uppdatera eller använda alla…

Implementering av memlist

Vi tar nya steg och implmenterar nu Memlist ytterligare i vår medlemshantering. Under de kommande veckorna så kommer ien del felaktig information eventuellt dyka upp på våra undersidor och evenemangslistor. Detta beror på att vi testar funktionaliteten och då sker det ibland att vi lägger in så sk ”dummy text” även direkt i vår skarpa…

Vi växer med fler nya organisationer

Det har varit intensivt på kansliet den senaste tiden då vi fått flera ansökningar om föreningsanslutningar. Efter genomgång och styrelsebeslut så har följande föreningar anslutit sig under slutet av 2020. EHVS, Ekonomihögskolans i Växjö StudentföreningStudents For Sustainable Action i Jönköping Sahlgrenka Akademins StudentkårFöreningen för Utvecklingsfrågor i Jönköping Föreningen för Ekonomisk MedvetenhetMedicinska Föreningen vid Linköpings Universitet 

Två nya medlemsorganisationer

Vi har även i år sett en stor tillsträmning av student och utbildningskopplade organisationer som valt att ansluta sig till SESUS. Under måndagens styrelsemöte så godkände styrelsen två organisationer som ansökt om medlemskap i riksförbundet, Handelshögskolans i Göteborg Studentkår och Jönköpings Studentkår. Båda organisationerna arbetar med att främje studietiden för sina medlemmar vid respektive skola…

Vi välkomnar nyanslutna föreningar

Vi har en stor mängd föreningar som visat intresse att ansluta sig till SESUS och styrelsen och kansliet välkomnar nu de senaste tillskotten som anslutna från och med 1:a oktober 2020: Handelshögskolans Studentkår i StockholmUppsalaekonomerna vid Uppsala UniversitetGymnastik- och idrottshögskolans studentkårMalmö Nation vid Lunds UniversitetKalmar Nation vid Lundas Universitet

Bidrag utbetalat

I dagarna har det årliga bidraget betalats ut till anslutna medlemsföreningar. I år har över 1.5 miljoner delats ut i årsbidrag till anslutna medlemsföreningar i form av direkt stöd och materialinköp. Glöm inte att du som ansluten förening även har chansen att söka projektstöd under året om ni har en nyskapade verksamhet ni vill testa…

Gemensam inköpstjänst

Genom dialog med flertalet anslutna medlemsföreningar så har det uttryckts att många studentföreningar genomför varje år liknande inköp. Kostnadsänkningar och andra fördelar skulle kunna uppnås om man gör gemensamma inköp. SESUS har därför tagit beslutet att under 2021 försöka få igång en gemensam inköpstjänsts om alla medlemsföreningar kan ta del av. I början kommer detta…