NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Nyheter

SKBT Lund ansluter sig

Categories: Förening,SKBT Lund

Studentföreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapiers i Lund har blivit godkända medlemmar i SESUS. SKBT är öppen för alla psykologstudenter vid Lunds universitet som har intresse för eller tycker att KBT är av relevans för psykologprofessionen.

För att delta eller vara medlem i föreningen krävs inga förkunskaper och engagemang är helt frivilligt. Föreningen avser att vara ett öppet forum för frågor och tankar angående KBT samt verka för att stärka dessa terapiers plats inom psykologutbildningen.

Lär er mer om föreningen på deras hemsida eller besök deras Facebook.

Author: SESUS

Jag är nyhetsskrivaren för SESUS och från mig kommer evenemang och nyheter dyka upp som rapporterar om vad våra anslutna föreningar har för sig.