NASTA EVENT

  • 00 D
  • 00 H
  • 00 M
  • 00 S

Nyheter

Lundapsykologerna har erhållit projektstöd

Categories: Förening,Lundapsykologerna

PS17-Linköping-banner-1081x400
Föreningen Lundapsykologerna har erhållit projektstöd för att mellan den 5-7 maj delta vid PS17, som anordnas av studenter vid Linköpings universitet. PS är en årlig kongress som vänder sig till samtliga psykologstudenter och PTP-psykologer runt om i Sverige.

Tanken är att Lundapsykologerna även detta år ska bidra till att så många av våra psykologstudenter som möjligt ska få ta del av PS17. På kongressen kommer de att få tillfälle att utbyta erfarenheter med psykologstudenter från andra lärosäten, knyta kontakter till arbetslivet och få nya perspektiv på hur det är att arbeta som psykolog. De får även ta del av ett stort utbud av föreläsningar, workshops och panelsamtal som behandlar psykologiska ämnen och därför kan bidra till lärande och kompetensutveckling.

 

Author: SESUS

Jag är nyhetsskrivaren för SESUS och från mig kommer evenemang och nyheter dyka upp som rapporterar om vad våra anslutna föreningar har för sig.